Aktualności, Z miasta, Zdrowie|

Jaworznicki Dom Pomocy Społecznej świętuje 50-lecie działalności. Dzisiaj w ATElier Kultury odbyło się uroczyste jubileuszowe spotkanie, w którym wzięli udział aktualni i byli pracownicy placówki, a także zaproszeni goście. Za wszystkie lata pracy i zaangażowania na rzecz osób chorych i samotnych podziękował prezydent Paweł Silbert.

Dziękuję za zapewnienie godnego życia osobom przebywającym w Jaworznickim Domu Pomocy Społecznej. Państwa praca to ciągłe starania o zapewnienie jak najlepszej opieki i życia pensjonariuszom domu – mówi prezydent Paweł Silbert.

Podczas uroczystości dyrektor placówki Sławomir Łuszcz wręczył przyjaciołom i instytucjom wspierającym jaworznicki DPS statuetki i dyplomy, za wsparcie jakie okazują dla Domu Pomocy Społecznej.

Za wszystkie lata pracy podziękowali m.in. w imieniu Wicemarszałka Województwa Śląskiego Dariusza StarzyckiegoMaciej Stanek, w imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Kaczmarka Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Lichota wraz z radnymi, przedstawiciele jednostek miejskich, instytucji kultury, służb mundurowych i przyjaciele Domu Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Z historii DPS

W latach czterdziestych ubiegłego wieku do Jaworzna przyjechał ksiądz Walenty Przebinda. Od początku pobytu w mieście widział konieczność istnienia Domu – bezpiecznej przystani dla ludzi cierpiących, samotnych, dla starców i sierot. Ksiądz Przebinda należał do organizacji Caritas i to pod jej patronatem zaczął urzeczywistniać marzenia o miejscu, gdzie każdy mógł znaleźć schronienie, ciepłą strawę i trochę ciepła domowego. Prace budowlane nad stworzeniem takiej przystani trwały od 1946 r. do 1950 r. Ksiądz Przebinda zmobilizował społeczność miasta Jaworzna do prac przy budowie oraz do hojności. Duża część robót została wykonana w czynie społecznym. Parafia jaworznicka rozprowadzała wśród swoich wiernych okolicznościowe kartki świąteczne i widokówki, które pełniły funkcję „cegiełki”.

Ukończenie prac związanych z budową Domu Starców i Sierot w Jaworznie, bo tak nazwano powstałe miejsce, zbiegło się z radykalną zmianą w polityce władz państwowych, które niechętnie przyznawały się do konieczności istnienia tego typu instytucji, dlatego wkrótce budynek przejęto na potrzeby szpitala miejskiego. Po przeniesieniu szpitala do nowej siedziby w roku 1971 decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie utworzono w nim Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla ludzi samotnych, chorych, starych, znajdujących się w trudniej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Dom przygotowany został na przyjęcie 84 osób. Pierwszych mieszkańców przyjęto 17 października 1972 roku. Placówka od początku była przeznaczona dla osób przewlekle chorych, dotkniętych różnymi schorzeniami, wymagających całodobowej opieki wykwalifikowanego personelu.

W 1993 r. rozpoczęto rozbudowę budynku. W dobudowanej części powstała kaplica, sala gimnastyczna i pralnia, zainstalowano również windę. Zwiększyła się ilość pokoi i urządzeń sanitarnych. Podniósł się komfort zamieszkania. Na przestrzeni lat kierownictwo Domu zainicjowało i ukończyło z powodzeniem szereg inwestycji i prac modernizacyjnych. Dostosowano obiekt do wymogów przeciwpożarowych, wyposażono pokoje mieszkańców w instalację przyzywową, wyposażono salę gimnastyczną w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny, a pokoje mieszkańców w funkcjonalne meble i urządzenia właściwe dla ludzi o ograniczonej motoryce.

DPS dzisiaj

Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie zamieszkuje ponad stu mieszkańców. Nad całością zadań czuwa wyspecjalizowany personel: pracownicy socjalni, psycholog, pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, rehabilitanci. Dom posiada własną kuchnię, gdzie sporządzane są posiłki (uwzględniające zalecane diety) oraz własną pralnię, a także samochód dostosowany do przewozu niepełnosprawnych, również tych na wózkach inwalidzkich.

Siedziba Domu zlokalizowana jest w centrum miasta, ale w oddaleniu od głównych dróg, co powoduje, że jest oazą spokoju. Dom otacza duży ogród, w którym w ciepłe dni odpoczywają mieszkańcy, tutaj też – jeśli sprzyjają warunki – odbywa się terapia zajęciowa. W ogrodzie odbywają się imprezy organizowane dla mieszkańców: „Majówki”, pieczenie kiełbasek, pieczenie ziemniaków, „Pożegnanie lata”, itp.

Comments are closed.