Aktualności, Rekreacja, Z miasta|

Do końca sierpnia zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się w Jaworznie mogą starać się o wsparcie Gminy na modernizację i rozwój. Kwoty na inwestycje mogą sięgnąć do 70 tysięcy złotych, a o dotacje można się starać raz na dwa lata.

Decyzję o wsparciu ogrodów podjął Prezydent Miasta Paweł Silbert, we współpracy i w odpowiedzi na postulaty działkowców. Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej radni zaaprobowali projekt uchwały.

Po spotkaniach z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pszczelarzy, rolników – pojawiła się propozycja, żeby stworzyć wieloletni program, na wzór wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych, którym Gmina mogłaby wesprzeć działanie ROD-ów – mówi Prezydenta Miasta Paweł Silbert. – Środki, które mogą pozyskać zarządy ogrodów będą przeznaczone na modernizację przestrzeni wspólnych, dla wszystkich użytkowników danego obiektu.

Wysokość wypłaconych środków będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy, a zarząd danego ogrodu będzie potrzebował również wkładu własnego.

Prowadzone działania to wyraz troski o zieloną przestrzeń i kolejny przykład budowania partycypacyjnego modelu współpracy z mieszkańcami. Jaworzno jako jedno z pierwszych miast dostrzegło, jak wzrosło społeczne znaczenie ogrodów działkowych, jako formy spędzania czasu w okresie pandemicznym.

Konkurs Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Stowarzyszenia ogrodowe mogą również starać się o granty w ramach programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu więcej niż jeden wniosek. Jeden wniosek o przyznanie grantu składany przez stowarzyszenie ogrodowe, może obejmować więcej niż jeden ROD, prowadzony przez to stowarzyszenia ogrodowe. ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem.

Konkurs grantowy jest konkursem otwartym podzielonym na etapy miesięczne, trwające od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pierwszego etapu, który trwał od 30 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Więcej o tego rodzaju wsparciu można przeczytać na stronie rządowej: https://www.gov.pl/…/rozwoj-zielonej-infrastruktury…

Comments are closed.