Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Dzisiaj w obecności mieszkańców i pracowników urzędu komisyjnie otwarto urny. Z pięciu urn zlokalizowanych na terenie miasta wyjęto łącznie 14359 kart – złożonych w głosowaniu tradycyjnym. Natomiast w głosowaniu elektronicznym mieszkańcy Jaworzna oddali łącznie na wszystkie zadania 6686 głosów.

Liczba kart wyciągnięta z poszczególnych urn:
• Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 – 13 837 kart
• Klub Niko, ul. Na stoku 10 – 15 kart
• MDK Osiedle Stałe, Inwalidów Wojennych 2 – 237 kart
• ATElier Kultury, ul. Wiosny Ludów 1 – 226 kart
• Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego, ul. Jagiellońska 3 – 44 karty

Ponieważ każdy uprawniony mieszkaniec mógł zagłosować jeden raz, wskazując maksymalnie dwa projekty z listy wniosków poddanych pod głosowanie – przypominamy, że liczba przeliczonych kart nie jest tożsama z liczbą oddanych na zadania głosów.

W kolejnym etapie karty wprowadzane będą przez operatorów do systemu, gdzie zweryfikowane zostaną dane osób głosujących. Analizie poddana zostanie kwestia ilości zaznaczonych zadań oraz głosów podwójnych.

Ostateczne wyniki głosowania oraz zwycięskie zadania poznamy na przełomie września
i października br.

Comments are closed.