Aktualności, Z miasta|

Już za tydzień, w piątek 19 sierpnia 2022 r. szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy uczniów przyjętych na rok szkolny 2022/2023 z naboru uzupełniającego. Ze względu na duże zainteresowanie młodzieży na niektórych zawodowych kierunkach w technikach, Gmina utworzyła dodatkowe miejsca w trzech jednostkach oświatowych.

Grupa ucziów stojących przed tablicą

Nabór uzupełniający pokazał, że kilka kierunków kształcenia spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów w naborze uzupełniającym, który trwał od 1 do 3 sierpnia br. – tłumaczy pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami, Tomasz Jewuła. – Po analizie sytuacji, wraz z dyrektorami placówek, udało się utworzyć dodatkowe miejsca w trzech szkołach, tak by jak najwięcej chętnych mogło skorzystać z kształcenia w jaworznickich szkołach.

Dodatkowe miejsca powstały w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w klasie technik informatyk, Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 na kierunku technik ekonomista oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na kierunkach: technik logistyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Ponadto przed rekrutacją uzupełniającą, po konsultacji z dyrektorami jaworznickich liceów organ prowadzący podjął decyzję o utworzeniu dodatkowej klasy w Liceum Ogólnokształcącym nr 2.

W bieżącym roku szkolnym postępowanie rekrutacyjne w województwie śląskim zakończyło się 29 lipca 2022 r. podaniem do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Dodatkowo utworzone miejsca w jaworznickich szkołach, w ramach rekrutacji uzupełniającej były wyłącznie dla uczniów, którzy zgłosili wnioski w ramach dodatkowej rekrutacji między 1 a 3 sierpnia 2022 r.

Nabór 2022/2023

W tegorocznym naborze do szkół średnich, młodzież miała możliwość wyboru ponad trzydziestu kierunków/oddziałów w siedmiu szkołach, w tym szkół branżowych I.stopnia.

W jaworznickich szkołach ponadpodstawowych utworzone zostały następujące oddziały:

I Liceum Ogólnokształcące, przy ul. Licealnej 3 – 4 oddziały:
– ogólny – 1 oddział,
– biologiczno-chemiczny – 1 oddział,
– matematyczno-informatyczny – 1 oddział,
– humanistyczny – 1 oddział;

II Liceum Ogólnokształcące, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 – 4 oddziały:
– biologiczno-chemiczne – 2 oddziały,
– matematyczno-geograficzny – 1 oddział,
– humanistyczny – 1 oddział;

III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących, przy ul. Towarowej 61 – 3 oddziały:
– ogólny – 1 oddział,
– dwujęzyczny – 1 oddział,
– klasa Cybermil – 1 oddział;

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2, przy ul. Inwalidów Wojennych 16 – 6 oddziałów:
Technikum nr 2 – 5 oddziałów:
– technik logistyk (oddział przygotowania wojskowego) – 1 oddział,
– technik logistyk (klasa mundurowa) – 1 oddział,
– technik informatyk – 2 oddziały,
– technik transportu kolejowego/technik handlowiec – 1 oddział;
Branżowa Szkoła I st. nr 2 – 1 oddział wielozawodowy;

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3, przy ul. Północnej 9a – 5 oddziałów
Technikum nr 1 – 3 oddziały:
– technik pojazdów samochodowych – 1 oddział,
– technik budownictwa/technik usług fryzjerskich – 1 oddział,
– technik spawalnictwa/technik mechanik – 1 oddział;
Branżowa Szkoła I st. nr 1 – 2 oddziały:
– wielozawodowy – 1 oddział,
– mechanik pojazdów samochodowych/ślusarz – 1 oddział;

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4, przy ul. Armii Krajowej 5 – 5 oddziałów
Technikum nr 4:
– technik hotelarstwa – 1 oddział,
– technik organizacji turystyki – 1 oddział,
– technik ekonomista– 1 oddział,
– technik żywienia i usług gastronomicznych – 2 oddziały;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przy ul. Promiennej 65:
Technikum nr 5, Technikum nr 6, Technikum Energetyczne – 9 oddziałów:
– technik logistyk – 2 oddziały,
– technik informatyk – 1 oddział,
– technik mechatronik – 1 oddział,
– technik programista – 1 oddział,
– technik elektryk – 1 oddział,
– technik fotografii i multimediów/technik reklamy – 1 oddział,
– technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 1 oddział,
– technik grafiki i poligrafii cyfrowej/technik automatyk – 1 oddział.


Comments are closed.