Aktualności|

W środę, 14 września 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnej działki budowlanej, która zlokalizowana jest w Jaworznie w rejonie ul. Olszewskiego.

Infografika z zaznaczonym obszarem działki na sprzedaż przy ul. Olszewskiego

Działka gminna położona w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie w obr. geod. 1026 m. Jaworzna, oznaczona nr 4665 o powierzchni 1442 m², objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00009180/9 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Działka położona jest w osiedlu Stara Huta, obok – na obszarze zrekultywowanej hałdy – powstał nowy park dla rodzin. W parku znajduje się strefa odpoczynku wśród kwitnących roślin oraz strefa aktywności. Najbliższa szkoła podstawowa (SP nr 4) znajduje się przy ul. Olszewskiego, zaledwie ok. 150 metrów od przedmiotowej nieruchomości.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej poprzez drogę wewnętrzną o nawierzchni żwirowej. Działka ma kształt nieregularny, jednakże pozwalający na optymalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Działka porośnięta jest trawą oraz pojedynczymi, nie przedstawiającymi wartości drzewami i krzakami. Przez działkę przebiega sieć gazowa. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci telekomunikacyjnej, sieci energetycznej, sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej (w ulicy Olszewskiego).

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 4MN – tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Cena wywoławcza działki (netto): 261 170,00 zł.

Do ceny działki uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości: 39 000,00 zł wnieść należy w terminie do 7 września 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (nr rachunku bankowego wskazany jest w ogłoszeniu o przetargu).

Termin i miejsce przetargu: 14 września 2022 r. o godz. 11.40, sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Comments are closed.