Aktualności, Z miasta|

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie, po otrzymaniu blisko 2 mln złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, będzie realizowała projekt warty łącznie ponad 3,4 mln złotych pn. „Biblioteka innowacji – przyjazne miejsce blisko mieszkańców. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie”. Gmina przekazała do łącznej puli wkład własny w wysokości blisko 1,4 mln złotych.

Cieszę się, że nasze instytucje skutecznie pozyskują środki zewnętrzne na wartościowe projekty dla mieszkańców Jaworzna – mówi Prezydent Paweł Silbert. – Gmina wspiera te inicjatywy, dlatego też wkład własny z budżetu Gminy przeznaczony na ten cel wyniósł ponad 1,4 mln złotych. Gmach biblioteki został oddany do użytku w 2007 roku, przez ten czas Miejska Biblioteka Publiczna stała się miejscem – symbolem w Jaworznie. Zmieniło się otoczenie, ponieważ w 2013 roku po modernizacji oddany został Rynek. Te kilkanaście lat intensywnego wykorzystywania infrastruktury i zasobów biblioteki miało wpływ na znaczną eksploatację biblioteki. Za pozyskane i zabezpieczone przez Gminę środki, wnętrze budynku przejdzie niezbędne prace modernizacyjne, które i tak w nieodległej przyszłości musiałyby zostać wykonane. Teraz możemy je zrealizować dzięki m.in. pozyskanej dotacji.

W ramach projektu zrealizowana zostanie m.in. modernizacja oświetlenia, sufitów, podłóg, posadzek schodów w podcieniach biblioteki, a także przestrzeni dla dzieci; utworzenie Zielonej Czytelni Letniej wraz ze strefą informacyjno-promocyjną, stref dla seniorów i młodzieży. Ponadto zakupione zostanie nowoczesne wyposażenie, takie jak urządzenia multimedialne; komputery, zestawy informatyczne dla osób niewidomych, system nawigacji YourWay dla samodzielnego poruszania się osób niepełnosprawnych po działach bibliotecznych, hologram, totemu i książkomat. Biblioteka zostanie wyposażona w kabiny dźwiękoszczelne do pracy cichej, wyposażenie do Pracowni Digitalizacji – skaner planetarny, serwery oraz komputery z oprogramowaniem.

Pozyskane środki, w wysokości ponad 3, 4 mln złotych, przeznaczone zostaną nie tylko na modernizację wnętrz, ale również na zwiększenie dostępności dla różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, w tak szybko rozwijającej się rzeczywistości i architektonicznych rozwiązaniach. Zakupione zostanie również wyposażenie oraz sprzęt informatyczny, zwiększone zostaną też przestrzenie dla dzieci oraz stworzone zostaną strefy dla młodzieży i seniorów tworzące „Zieloną Czytelnię Letnią”. Dzięki tym nakładom zapewnione zostanie bezpieczne i wygodne użytkowanie oraz uatrakcyjnienie oferty usług czytelniczych, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych o nowe technologie i rozwiązania programowe – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk.

Zmodernizowany budynek Biblioteki Głównej stanie się jednym z najatrakcyjniejszych obiektów aktywności kulturalno-edukacyjnej miasta, przyciągającym czytelników zarówno z terenu Jaworzna, Małopolski i Śląska oraz innowacyjnym miejscem pracy. Całkowita wartość realizacji projektu wyniesie blisko 3,4 mln złotych. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”.

Dzięki udziałowi w projekcie znacząco wzrośnie dostępność obiektu i oferowanych usług m.in. dla osób niepełnosprawnych – mówi Monika Rejdych, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie. – Biblioteka w Jaworznie jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych i towarzyskich. Po modernizacji i wprowadzonych zmianach będziemy mogli zapewnić jaworznianom jeszcze większy komfort z korzystania z ofert: rozrywkowej, naukowej i bibliotecznej.

Comments are closed.