Aktualności, Transport i drogi|

W najbliższym czasie ruszy przebudowa 240 metrów odcinka ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ulicą Cegielnianą do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Zakończenie całości prac zaplanowano na 30 czerwca 2023 roku.

Widok drogi

Obecnie trwa opracowywanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na tym odcinku. Po jego zatwierdzeniu wyłoniona w drodze przetargu firma Eurovia, rozpocznie prace drogowe – mówi Andrzej Kramarz z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

W ramach prac modernizacyjnych przebudowana zostanie konstrukcja jezdni DK79 w obu kierunkach na odcinku ok. 240 m w rejonie ulicy Cegielnianej i Piłsudskiego wraz z odwodnieniem. Przebudowane zostaną również: zjazdy publiczne i indywidualne, ciągi piesze, pieszo-rowerowe i pasy zieleni. Zabezpieczona zostanie sieć gazowa, elektroenergetyczna, wodociągowa oraz teletechniczna.

Ponadto przebudowie poddana zostanie infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna na tym odcinku, w tym magistrala wodociągowa i sieć wodociągowa rozdzielcza  oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Dodatkowo nowe oblicze zyskają cztery zatoki autobusowe w śladzie ul. Grunwaldzkiej (DK79). Wymieniona zostanie na nich nawierzchnia z kostki kamiennej na nawierzchnię betonową.

Modernizacja tego odcinka DK79 będzie kosztowała nieco ponad 6,2 mln zł. Na ten cel miasto pozyskało środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 3,5 mln zł.

Comments are closed.