Aktualności, Z miasta|

image_print

W parlamencie RP trwają prace legislacyjne nad przyznaniem tzw. dodatku węglowego w wysokości 3 tysięcy złotych, który ma być przyznawany osobom ogrzewającym swoje gospodarstwa domowe węglem lub paliwem węglopochodnym. Gminy w chwili obecnej nie przyjmują wniosków o przyznanie dopłaty. Taka możliwość nastąpi dopiero wtedy, kiedy dokument zostanie zatwierdzony przez wszystkie organy rządowe. Mieszkańcy Jaworzna, którzy już złożyli wniosek na dostępnym w internecie wzorze, będą musieli złożyć go ponownie, ponieważ ten jest nieważny.

Czarne bryłki węgla

Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być przyjmowanie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie dopiero po zakończeniu ścieżki legislacyjnej w rządzie oraz po ogłoszeniu rozporządzenia właściwego Ministra w zakresie wzoru wniosku. W chwili, kiedy Ustawa wejdzie w życie uruchomione zostaną niezwłocznie punkty dla mieszkańców w których będą mogli zasięgnąć informacji oraz złożyć właściwy dokument.

Wnioski, które obecnie spływają do Gminy na formularzach ściągniętych z różnych stron internetowych nie są właściwe i nie będą brane pod uwagę, trzeba je będzie złożyć ponownie na ogłoszonym formularzu przez właściwego Ministra.

Szczegółowe informacje będą przekazywane niezwłocznie na miejskiej stronie internetowej www.jaworzno.pl.

Comments are closed.