Aktualności, Z miasta|

Funkcjonariusze z jaworznickiej Komendy Miejskiej Policji obchodzili w czwartek, 28 lipca br. swoje święto. Z tej okazji na jaworznickim rynku odbył się uroczysty apel podczas którego Komendant Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie insp. Piotr Uwijała wraz z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominikiem Łączykiem, wręczyli 47 funkcjonariuszom awanse na wyższe stopnie policyjne. Wyróżnienia otrzymało również ośmiu pracowników cywilnych jednostki. Gratulacje wszystkim policjantom oraz ich rodzinom złożył również Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

Uroczysty apel był również okazją do uhonorowania wszystkich funkcjonariuszy, którzy oddali swoje życie na służbie, ale i poza nią, w obronie prawa oraz granic Rzeczypospolitej Polskiej. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.

Coroczne Święto Policji, to okazja do podziękowań i gratulacji dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. To dzięki współpracy Komendy z pozostałymi służbami i Gminą, Jaworzno jest miastem bezpiecznym – co niejednokrotnie potwierdzają mieszkańcy. Bez poczucia bezpieczeństwa nie ma sensownego rozwoju. Dlatego jeszcze raz dziękuję Państwu za pracę na rzecz naszego miasta i jego mieszkańców – mówi Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

Pracę policjantów, ich trud i zaangażowanie w utrzymanie bezpieczeństwa w mieście docenili również goście, którzy pojawili się na tegorocznym Święcie Policji. Gratulacje na ręce Komendanta Piotra Uwijały złożyli m.in. Łukasz Kolarczyk Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna, Tadeusz Kaczmarek Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, Senator RP Joanna Sekuła, Posłowie na Sejm RP: Robert Warwas i Mateusz Bochenek, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy miejskich instytucji, przedstawiciele samorządu oraz Komendanci Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w Jaworznie.

Komendant Miejskiej Policji insp. Piotr Uwijała złożył na ręce Prezydenta Miasta Pawła Silberta podziękowania za wieloletnią współpracę oraz wsparcie funkcjonariuszy jaworznickiego garnizonu w codziennej służbie.

Dzięki bardzo dobrej współpracy i otwartości władz miasta, wspólnie możemy szerzyć wartości patriotyczne, przybliżać mieszkańcom historię, zarówno miasta jak i naszej formacji, wdrażając inicjatywy działające na korzyść całej społeczności miasta – mówił insp. Piotr Uwijała.

Podczas wydarzenia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów uhonorował również Medalem Krzyża Niepodległości z Gwiazdą kategorii I: Zastępcę Prezydenta Miasta Łukasza Kolarczyka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie Tadeusza Kaczmarka, Księdza Prałata Eugeniusza Cebulskiego oraz Komendanta Straży Miejskiej w Jaworznie Artura Ziębę.

Medalem Krzyża Niepodległości z Gwiazdą kat. II wyróżniono pracowników Muzeum Miasta Jaworzna – dyrektora Przemysława Dudzika oraz kustosza jaworznickiego muzeum Adriana Ramsa.

Odznakę Honorową otrzymali nadkom. Tomasz Obarski, podkom. Artur Zalewski, asp.szt. Krzysztof Pluta oraz asp.szt. Jarosław Siewniak. Medal 30-lecia NSZZP otrzymał z rąk przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZP asp.szt. Michała Szczęśniaka – kapelan Komendy Miejskiej w Jaworznie ks. Mariusz Olejnik.

Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Po uroczystości na wszystkich zebranych czekał przygotowany piknik rodzinny na którym najmłodsi jaworznianie wraz z rodzicami mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych z nagrodami przygotowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Obejrzeć wozy operacyjne jaworznickiej Policji i Straży Miejskiej czy wziąć udział w zajęciach z pierwszej pomocy przygotowanych przez strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie.

Comments are closed.