Aktualności, Edukacja|

Nadzwyczajna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna poświęcona była tematom związanym z wdrożeniem w jaworznickich szkołach, przedszkolach i żłobku innowacyjnego Programu Edukacja Przyszłości – badania predyspozycji i umiejętności dzieci.

Kolaż zdjęć z wydarzenia przeplatany logiem Edukacji Przyszłości

O pomysłach, szansach, potrzebach związanych z wdrożeniem założeń przedsięwzięcia, młodzież dyskutowała z przedstawicielami Gminnego Zespołu Projektowego powołanego przez Pawła Silberta, Prezydenta Jaworzna.

Najważniejszym założeniem programu jest dążenie do stanu, w którym jaworznicka szkoła będzie się wyróżniała indywidualnym podejściem do ucznia, w której uczniowie będą mieli możliwość rozwoju zainteresowań i odkrywania swoich mocnych stron – podkreśliła Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta.

Cele i realizowane zadania w ramach innowacyjnego podejścia do edukacji przyszłości przedstawił Bartłomiej Bogunia koordynator programu. Podkreślił jak ważną kwestią w programie jest współpraca wszystkich interesariuszy: nauczycieli, uczniów i rodziców.

Zaproszeni do dyskusji przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta zwrócili uwagę na  wiele kwestii, które dzisiaj ograniczają proces indywidualizacji nauczania. Edukacja Przyszłości wg młodzieży powinna kłaść nacisk na rozwój kompetencji przyszłości – zarówno twardych jak i miękkich, nowoczesne metody i formy uczenia, a także mieć wpływ  na rozkładu  zajęć, dostosowując go do predyspozycji uczniów.

Dyskusja dotknęła także ważnej roli nauczyciela w procesie edukacji i relacji uczeń-nauczyciel. Za istotne uznali wprowadzenie do szkół zajęć praktycznych i tematycznych warsztatów edukacyjnych, którym przyświeca założenie, że nauka przez doświadczenie to najbardziej efektywny sposób zapamiętywania.

To pierwsze spotkanie Zespołu projektowego z MRM Jaworzna i z pewnością nie ostatnie. Zespół liczy, że radni będą aktywnym partnerem  programu i na bazie ich przemyśleń oraz spostrzeżeń założenia jaworznickiego Programu Edukacja Przyszłości – badania predyspozycji i umiejętności dzieci, będą rozwijane i dostosowywane do potrzeb.

Comments are closed.