Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Głosować można od poniedziałku, 25 lipca do wtorku,16 sierpnia 2022 r. elektronicznie na stronie: glosowanie.jbo.jaworzno.pl lub w formie papierowej na specjalnie przygotowanej do tego celu karcie.

Głos oddany na karcie papierowej można złożyć do dowolnej urny mieszczącej się w jednym z punktów konsultacyjnych na terenie miasta:

  • Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33;
  • MDK Osiedle Stałe, ul. Inwalidów Wojennych 2 ;
  • Klub Niko, ul. Na stoku 10;
  • Centrum Kultury Archetti – ATElier Kultury, ul. Wiosny Ludów 1;
  • Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego, ul. Jagiellońska 3.

Ważne!
Każda osoba zamieszkująca na terenie miasta Jaworzna, może zagłosować 1 raz, wskazując maksymalnie 2 projekty z listy zadań poddanych pod głosowanie.

Pamiętaj!
Głos oddany w formie elektronicznej, powoduje, że nie możesz już zagłosować tradycyjnie (papierowo)!!! I odwrotnie: jeśli oddałeś głos na karcie papierowej, nie możesz głosować elektronicznie. W takich przypadkach oba głosowania będą uznane za nieważne.

Wykaz zadań poddanych pod głosowanie:

1. Renowacja “Parku nad Przemszą” w Jeleniu oraz budowa na jego terenie Placu Fitness – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: CHMIELEWSKA Renata

2. Trybuna przy stadionie LKS Ciężkowianka – bezpieczeństwo i komfort kibiców – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: CIOŁCZYK Janusz

3. Poprawa infrastruktury osiedla Łubowiec – remont i budowa chodnika – szacunkowe koszty: 500 000,00 zł. Wnioskodawca: CZARNY Marzena

4. Doposażenie strefy rekreacyjnej przy ul. Broniewskiego i ul. 3 Maja na Podwalu – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: DOMAGALSKI Dawid

5. Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: DUSZYK Ireneusz

6. Doposażenie placu zabaw przy ul. Jaworowej na Dobrej – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: DZIEDZIC Maria

7. Budowa pumptracka i rozbudowa skateparku przy ul. Tetmajera na Borach – szacunkowe koszty: 580 000,00 zł. Wnioskodawca: DZIKOWSKA Marta

8. Zadaszony parking rowerowy i strefa relaksacyjno-edukacyjna przy SP 4 na Starej Hucie – szacunkowe koszty: 190 000,00 zł. Wnioskodawca: FIDYTEK Tomasz

9. „Artystycznym okiem na Muzyczną”. Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej – szacunkowe koszty: 950 000,00 zł. Wnioskodawca: FIOR Paulina

10. Remont odcinka chodnika przy ul. Partyzantów na Osiedlu Stałym – szacunkowe koszty: 85 000,00 zł. Wnioskodawca: GODYŃ Małgorzata

11. „ABC” Radosny skwer – rekonstrukcja placu zabaw w rejonie ul. 3 Maja i ul. Broniewskiego na Podwalu – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: GÓRSKA Natalia

12. Doposażenie Strefy relaksu – Górka Manhattan” na Podłężu – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: GRZYBEK Jadwiga

13. Doposażenie Jaworznickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej”– szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: GUJA Dorota

14. Plac zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Słonecznej na Górze Piasku – szacunkowe koszty: 400 000,00 zł. Wnioskodawca: HAPCZYK Krystyna

15. Rozbudowa strefy przedszkolaka przy ZSz-P 3 w Szczakowej wraz z przebudową schodów – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: HOŁEK Anna

16. Szlak chomika – nowe figurki chomików w Jaworznie – szacunkowe koszty: 30 000,00 zł. Wnioskodawca: JAKÓBIK Katarzyna

17. „Aktywny senior – aktywne Jaworzno” – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: KOWALSKI Mariusz

18. Doposażenie projektu „Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach” – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: KUCHARSKI Filip

19. Budowa ekranów dźwiękochłonnych przy Boisku Orlik w Dąbrowie Narodowej od strony parkingu przy ul. Dziunikowskich i ul. Nowowiejskiej – szacunkowe koszty: 330 000,00 zł. Wnioskodawca: KURP Elżbieta

20. Doposażenie placów zabaw i ogrodów tematycznych oraz monitoring przy SP 9 na Górze Piasku – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: KUŚNIERCZYK Agnieszka

21. „Jaworznianie pierwsi w pomocy!” – cykl szkoleń z pierwszej pomocy – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: ŁĘTOWSKI Mateusz

22. Wymiana starych chodników przy ul. Piaskowej, od skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania z ul. Marusarzówny – szacunkowe koszty: 675 000,00 zł. Wnioskodawca: MADEJCZYK Jacek

23. Boisko wielofunkcyjne przy SP 11 na Pieczyskach – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: MAJEWSKI Adrian

24. „Wyjdź z domu”. Aktywizacja ruchowa i integracja społeczna mieszkańców miasta 60+ – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: MICHALSKA Jolanta

25. Budowa kompleksu boisk sportowych i bieżni okólnej 200 m na Osiedlu Stałym przy SP 5 – szacunkowe koszty: 1 400 000,00 zł. Wnioskodawca: MOTYKA Nikodem

26. Zakup dostępu do bazy e-booków i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie
– szacunkowe koszty: 60 000,00 zł. Wnioskodawca: NOGAJ Mariola

27. Budowa placu zabaw przy PM 5 na Podwalu – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: NOWAK Anna

28. Skatepark w Jeziorkach – rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Klubie Kasztan – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: PALKA Bernadeta

29. Bezpieczne miasto Jaworzno – infrastruktura – szacunkowe koszty: 1 400 000,00 zł. Wnioskodawca: PIECZARA Mirosław

30. Oświetlenie ul. Pięknej i ul. Pogodnej na Długoszynie – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: PIĘTAK Grzegorz

31. Miejsce Spontanicznej Rekreacji – Jaworzno Sobieski Górka (przy istniejącym placu zabaw) – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: PISZCZEK Małgorzata

32. Plac zabaw przy ul. Nowej – za centrum handlowym Tadeusz – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: POLAŃSKA Marta

33. Doposażenie i remont obiektów JBO przy ul. Górników z Danuty na Łubowcu – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: PRZEBINDOWSKA Beata

34. Szkolny plac zabaw przy SP 20 w Byczynie – reaktywacja – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: RADKO Grzegorz

35. Rozbudowa placu zabaw przy SP 1 w rejonie ul. Matejki – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: SĘDOR Tomasz

36. Bezpieczne osiedla – budowa i modernizacja infrastruktury na Starej Hucie, Osiedlu Podłęże, Osiedlu Tadeusza Kościuszki, Osiedlu Górniczym oraz Osiedlu Azot – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: STANEK Maciej

37. „Jaworzno Pożarowo – Bezpieczne”- zakup i wyposażenie jednostek OSP w umundurowanie specjalne – szacunkowe koszty: 147 000,00 zł. Wnioskodawca: SZŁAPA Paweł

38. Budowa Boiska do Streetball’u przy SP 3 w Niedzieliskach – szacunkowe koszty: 300 000,00 zł. Wnioskodawca: SZWED Grzegorz

39. Plac zabaw – zagospodarowanie ogrodu przy PM 4 w Ciężkowicach (stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i ich rodzinom) – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: SZYMIEC-CIOŁCZYK Joanna

40. Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa – szacunkowe koszty: 600 000,00 zł. Wnioskodawca: TOMCZYK Przemysław

41. Plac Street Workout 2.0 przy SP 3 w Niedzieliskach – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: WIRSKI Przemysław

42. Boisko wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w Jeleniu Łęgu przy ul. Dolnej – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: WOŹNIAK Angelika

43. Przebudowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Karola Olszewskiego – szacunkowe koszty:
90 000,00 zł. Wnioskodawca: ZALESKI Janusz Marian

44. Wybieg dla psów w parku im. Lotników Polskich na Osiedlu Stałym – wniosek połączony – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawcy: ZIĘTEK Barbara, HASKA Wojciech

45. Modernizacja placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów 1 w Jeleniu przy ATElier Kultury – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: ŻURAWIK Anna

Comments are closed.