Aktualności, Z miasta|

Drugi etap modernizacji oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Byczyna oraz budowa i przebudowa sieci wod-kan w dzielnicy Dąbrowa Narodowa – to główne inwestycje wchodzące w skład projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”, który w czwartek, 14 lipca 2022 r. został oficjalnie podsumowany i zakończony.

Ukończony właśnie projekt jest potwierdzeniem naszych sukcesywnych i zdecydowanych działań w ramach przyjętego i opracowanego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Jaworzno. Dziś dzięki tej konsekwentnej polityce, zaangażowaniu wielu osób, między innymi z miejskich wodociągów – kolejni mieszkańcy mogą korzystać z sieci sanitarnej, a powstające w domach jaworznian ścieki, transportowane do zmodernizowanej i wyremontowanej oczyszczalni, która jest ważnym punktem na mapie całego układu kanalizacyjnego naszej aglomeracji – mówi Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

W okresie ostatnich 14 lat, za kwotę ponad 320 mln zł., wodociągi wraz z Gminą zmodernizowały obiekty techniczne oraz wybudowały ponad 150 km sieci wod-kan. W tym czasie wybudowano m.in. przepompownie ścieków na ulicy Batorego, zmodernizowano 5 zbiorników wody pitnej Warpie, wyremontowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na os. Podłęże, os. Stałym, Łubowcu i Skałce.

Zmodernizowano również głębinowe ujęcia wody pitnej (Galmany, J. Dąbrowski) oraz wybudowano nowoczesne ujęcie wody pitnej SUW Piaskownia. Dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej powstała kanalizacja w 9 dzielnicach – Pieczyskach, Długoszynie, Ciężkowicach, Górze Piasku, Warpiu, Borach, Byczynie, Jeleniu, Dąbrowie Narodowej – dla blisko 20 tysięcy mieszkańców.

Zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków Jeleń Dąb

Przeprowadzono remont i rozbudowę części biologicznej Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb. Firma wodociągowa zainwestowała również znaczące środki w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, służący do kontroli i badania jakości wody.

Prace w ramach zakończonego właśnie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI” były realizowane do czerwca 2022 roku. Zakres kontraktowy obejmował modernizację części mechanicznej i osadowej oczyszczalni ścieków Jaworzno – Dąb, budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad sześćdziesięciu trzech kilometrów oraz budowę i przebudowę sieci wodociągowej na odcinku trzydziestu pięciu kilometrów w dzielnicach Byczyna i Dąbrowa Narodowa. Oprócz tych trzech, dużych kontraktów faza szósta obejmowała swoim zakresem mniejsze, ale i zarazem ważne z perspektywy miasta zadania. Dotyczyły one modernizacji sieci wod-kan w dzielnicy Równa Górka i w okolicach Rynku w Jeleniu, a także w ulicach Chopina, Marusarzówny, Pszczelnik, Żywicznej, Szelonka, Kruczej, Tylnej, Wandy, Świstackiego i Kopernika.

Łącznie w ramach szóstej fazy, wybudowano nową sieć kanalizacyjną, z której skorzysta lub już korzysta, bowiem proces podłączeń idzie bardzo dynamicznie, blisko sześć tysięcy mieszkańców naszego miasta. Zakończona inwestycja kolejny już raz została także dostrzeżona i doceniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten stu milionowy projekt, otrzymał ponownie unijną dotację, tym razem w kwocie blisko pięćdziesięciu czterech milionów złotych – wylicza Prezes jaworznickich wodociągów Józef Natonek.

Zakończenie VI fazy rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej, jest jednocześnie początkiem nowego. Już teraz wiadomo, że dzięki przyznanym następnym środkom, tym razem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, realizowana będzie VII faza projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna”. W ramach tego przedsięwzięcia, za ponad 30 mln zł zostanie zmodernizowane ujęcie wody pitnej „Dobra”, powstanie kanalizacja w dzielnicy Cezarówka Dolna oraz poprawiony zostanie stan techniczny przepompowni ścieków na Łubowcu. Wszystko to w sposób konsekwentny i jak wcześniej wspomniano zaplanowany, ma zostać przeprowadzone do 2025 roku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Comments are closed.