Aktualności, Transport i drogi|

Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę na przebudowę odcinka ul. Tuwima. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca 2022 roku.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie Mieszkańców przebudową ul. Tuwima, decyzją Prezydenta Miasta Pawła Silberta już wkrótce rozpocznie się remont ul. Tuwima. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie podpisał umowę w tej sprawie z firmą Arkadiusz Mika Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe “DOMAX” z Boronowa.

Zadanie polega na przebudowie infrastruktury drogowej ul. Tuwima w Jaworznie – na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania z ul. Chopina, w tym jezdni, chodnika, miejsc postojowych, ciągu pieszego ze schodami terenowymi wraz z ich odwodnieniem oraz usunięciem kolizji z sieciami i przebudowie oświetlenia ulicznego. Prace rozpoczną się w najbliższym czasie i potrwają do końca 2022 roku.

Konsekwencją przyjętego Programu Rozwoju Jaworzna na lata 2018 – 2023 jest realizacja pakietu inwestycji drogowych, w tym właśnie ul. Tuwima, która wraz z prowadzonymi wcześniej zadaniami remontowymi – budową nowych chodników i nawierzchni jezdni, zakończy kompleksową modernizację infrastruktury tego obszaru. Prowadzone prace pozwolą zwiększyć komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, w tym dzieci uczęszczających do przedszkola znajdującego się przy tej ulicy – wyjaśnia Prezydent Miasta Paweł Silbert

W ramach prowadzonych prac nawierzchnia drogi zostanie przebudowana, powstanie nowe odwodnienie oraz miejsca postojowe. Pamiętajmy jednak, że budowa miejsc postojowych jest pomocą ze strony Gminy, gdyż ich organizowanie leży w obowiązku zarządców budynków. O zabezpieczenie środków finansowych na to zadanie zabiegali również radni Rady Miejskiej: Maciej Stanek i Dawid Domagalski.

Ważne! Charakter zaplanowanego zadania wiąże się niestety z czasowymi utrudnieniami w ruchu. Jest to niezbędne, aby w sposób bezpieczny i profesjonalny realizować prace remontowe. Wykonawca robót jest jednak zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu na tej ulicy oraz zapewnienia dojazdu mieszkańcom do posesji. O dodatkowych utrudnieniach i wyłączeniach Wykonawca będzie Państwa informował z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kolejny etap modernizacji ul. Tuwima

Przypomnijmy, że odcinek ul. Tuwima – od skrzyżowania z ul. Matejki w kier. ul Bulgi – został wyremontowany przez MZDiM już w 2016 r. Powstały wówczas nowe chodniki i wymieniono nawierzchnię jezdni.

Aby dokończyć zmiany w tej części Śródmieścia, Miasto zdecydowało się rozstrzygnąć przetarg, mimo, iż najtańsza oferta przekraczała znacząco kosztorys wynikający z dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy to ponad 2,8 mln złotych – mówi Paweł Bednarek, Dyrektor MZDiM w Jaworznie.

Comments are closed.