Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Zakończono etap weryfikacji merytorycznej wniosków zgłoszonych do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego.  45 propozycji przeszło pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i wkrótce poddanych zostanie pod głosowanie mieszkańców. Więcej informacji wkrótce.

Liczba złożonych wniosków: 50
Do oceny merytorycznej przekazano: 49
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie : 45 (w tym dwa wnioski połączono z uwagi
na tożsamą lokalizację)
Liczba wniosków zaopiniowanych negatywnie: 3

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem wniosków pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych.

Wykaz wniosków zaopiniowanych pozytywnie:

Renowacja „Parku nad Przemszą” w Jeleniu oraz budowa na jego terenie Placu Fitness – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: CHMIELEWSKA Renata

Trybuna przy stadionie LKS Ciężkowianka – bezpieczeństwo i komfort kibiców – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: CIOŁCZYK Janusz

Poprawa infrastruktury osiedla Łubowiec – remont i budowa chodnika – szacunkowe koszty: 500 000,00 zł. Wnioskodawca: CZARNY Marzena

Doposażenie strefy rekreacyjnej przy ul. Broniewskiego i ul. 3 Maja na Podwalu – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: DOMAGALSKI Dawid

Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: DUSZYK Ireneusz

Doposażenie placu zabaw przy ul. Jaworowej na Dobrej – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: DZIEDZIC Maria

Budowa pumptracka i rozbudowa skateparku przy ul. Tetmajera na Borach – szacunkowe koszty: 580 000,00 zł. Wnioskodawca: DZIKOWSKA Marta

Zadaszony parking rowerowy i strefa relaksacyjno-edukacyjna przy SP 4 na Starej Hucie – szacunkowe koszty: 190 000,00 zł. Wnioskodawca: FIDYTEK Tomasz

„Artystycznym okiem na Muzyczną”. Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej – szacunkowe koszty: 950 000,00 zł. Wnioskodawca: FIOR Paulina

Remont odcinka chodnika przy ul. Partyzantów na Osiedlu Stałym – szacunkowe koszty: 85 000,00 zł. Wnioskodawca: GODYŃ Małgorzata

„ABC” Radosny skwer – rekonstrukcja placu zabaw w rejonie ul. 3 Maja i ul. Broniewskiego na Podwalu – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: GÓRSKA Natalia

Doposażenie Strefy relaksu – Górka Manhattan” na Podłężu – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: GRZYBEK Jadwiga

Doposażenie Jaworznickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej”– szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: GUJA Dorota

Plac zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Słonecznej na Górze Piasku – szacunkowe koszty: 400 000,00 zł. Wnioskodawca: HAPCZYK Krystyna

Rozbudowa strefy przedszkolaka przy ZSz-P 3 w Szczakowej wraz z przebudową schodów – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: HOŁEK Anna

Szlak chomika – nowe figurki chomików w Jaworznie – szacunkowe koszty: 30 000,00 zł. Wnioskodawca: JAKÓBIK Katarzyna

„Aktywny senior – aktywne Jaworzno” – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: KOWALSKI Mariusz

Doposażenie projektu „Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach” – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: KUCHARSKI Filip

Budowa ekranów dźwiękochłonnych przy Boisku Orlik w Dąbrowie Narodowej od strony parkingu przy ul. Dziunikowskich i ul. Nowowiejskiej – szacunkowe koszty: 330 000,00 zł. Wnioskodawca: KURP Elżbieta

Doposażenie placów zabaw i ogrodów tematycznych oraz monitoring przy SP 9 na Górze Piasku – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: KUŚNIERCZYK Agnieszka

„Jaworznianie pierwsi w pomocy!” – cykl szkoleń z pierwszej pomocy – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: ŁĘTOWSKI Mateusz

Wymiana starych chodników przy ul. Piaskowej, od skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrzyżowania z ul. Marusarzówny – szacunkowe koszty: 675 000,00 zł. Wnioskodawca: MADEJCZYK Jacek

Boisko wielofunkcyjne przy SP 11 na Pieczyskach – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: MAJEWSKI Adrian

„Wyjdź z domu”. Aktywizacja ruchowa i integracja społeczna mieszkańców miasta 60+ – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: MICHALSKA Jolanta

Budowa kompleksu boisk sportowych i bieżni okólnej 200 m na Osiedlu Stałym przy SP 5 – szacunkowe koszty: 1 400 000,00 zł. Wnioskodawca: MOTYKA Nikodem

Zakup dostępu do bazy e-booków i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie
– szacunkowe koszty: 60 000,00 zł. Wnioskodawca: NOGAJ Mariola

Budowa placu zabaw przy PM 5 na Podwalu – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: NOWAK Anna

Skatepark w Jeziorkach – rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Klubie Kasztan – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: PALKA Bernadeta

Bezpieczne miasto Jaworzno – infrastruktura – szacunkowe koszty: 1 400 000,00 zł. Wnioskodawca: PIECZARA Mirosław

Oświetlenie ul. Pięknej i ul. Pogodnej na Długoszynie – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: PIĘTAK Grzegorz

Miejsce Spontanicznej Rekreacji – Jaworzno Sobieski Górka (przy istniejącym placu zabaw) – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: PISZCZEK Małgorzata

Plac zabaw przy ul. Nowej – za centrum handlowym Tadeusz – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: POLAŃSKA Marta

Doposażenie i remont obiektów JBO przy ul. Górników z Danuty na Łubowcu – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: PRZEBINDOWSKA Beata

Szkolny plac zabaw przy SP 20 w Byczynie – reaktywacja – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: RADKO Grzegorz

Rozbudowa placu zabaw przy SP 1 w rejonie ul. Matejki – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: SĘDOR Tomasz

Bezpieczne osiedla – budowa i modernizacja infrastruktury na Starej Hucie, Osiedlu Podłęże, Osiedlu Tadeusza Kościuszki, Osiedlu Górniczym oraz Osiedlu Azot – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: STANEK Maciej

„Jaworzno Pożarowo – Bezpieczne”- zakup i wyposażenie jednostek OSP w umundurowanie specjalne – szacunkowe koszty: 147 000,00 zł. Wnioskodawca: SZŁAPA Paweł

Budowa Boiska do Streetball’u przy SP 3 w Niedzieliskach – szacunkowe koszty: 300 000,00 zł. Wnioskodawca: SZWED Grzegorz

Plac zabaw – zagospodarowanie ogrodu przy PM 4 w Ciężkowicach (stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i ich rodzinom) – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: SZYMIEC-CIOŁCZYK Joanna

Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa – szacunkowe koszty: 600 000,00 zł. Wnioskodawca: TOMCZYK Przemysław

Plac Street Workout 2.0 przy SP 3 w Niedzieliskach – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: WIRSKI Przemysław

Boisko wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w Jeleniu Łęgu przy ul. Dolnej – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: WOŹNIAK Angelika

Przebudowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Karola Olszewskiego – szacunkowe koszty:
90 000,00 zł. Wnioskodawca: ZALESKI Janusz Marian

Wybieg dla psów w parku im. Lotników Polskich na Osiedlu Stałym – wniosek połączony – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawcy: ZIĘTEK Barbara, HASKA Wojciech

Modernizacja placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów 1 w Jeleniu przy ATElier Kultury – szacunkowe koszty: 80 000,00 zł. Wnioskodawca: ŻURAWIK Anna

Wykaz wniosków zaopiniowanych negatywnie:

Ekologiczne oświetlenie Jaworzna – montaż lamp hybrydowych solarno-wiatrowych – szacunkowe koszty: 1 400 000,00 zł. Wnioskodawca: KAWKA Przemysław
Uzasadnienie: 1) Istnieje ryzyko nie wykonania zadania w jednym roku budżetowym, 2) Zadanie będzie generować wysokie koszty utrzymania, związane z ewentualnymi awariami nieobjętymi gwarancją np. wyładowania atmosferyczne, akty wandalizmu. Zastosowane nowoczesne technologie mogą sprowadzać do konieczności wymiany całych elementów, mogą generować znaczne lecz trudne do przewidzenia koszty, 3) Niektóre z lokalizacji z uwagi na zastosowaną technologię solarno-wiatrową mogą powodować znaczne obniżenie skuteczności działania lamp – tereny zadrzewione.

Budowa chodnika z oświetleniem przy ul. W. Drabika – szacunkowe koszty: 150 000,00 zł. Wnioskodawca: KOTRYS-PUCHALSKA Elżbieta
Uzasadnienie: Obecnie trwają prace regulujące stan prawny ul. W Drabika (bez których wszelkie prace budowlane związane z infrastrukturą drogową nie mogą być realizowane).

3 zielone przystanki autobusowe z czujnikami SMOGu – Byczyna, Podłęże, Osiedle Stałe – szacunkowe koszty: 200 000,00 zł. Wnioskodawca: SYNOWIEC Mikołaj
Uzasadnienie: 1) Obecnie w Byczynie realizowana jest przebudowa istniejącego układu drogowego, w tym ul. Krakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Abstorskich oraz Gwardzistów, 2) Przy Al. Piłsudskiego oraz przy ul. Grunwaldzkiej występują ograniczenia terenowe, 3) zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska, w celu wiarygodności informacji o stanie środowiska został utworzony Państwowy Monitoring Środowiska, realizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska od którego gmina pozyskuje informacje o stanie powietrza w mieście, 4) Zadanie będzie generować wysokie koszty utrzymania tj.: roczna opłata abonamentowa za sensory – dla 3 lokalizacji jest to kwota 15 tyś brutto oraz dodatkowe koszty cotygodniowego utrzymania zieleni: plewienie, nawożenie, przycinanie, podlewanie.

Comments are closed.