Organizacje pozarządowe|

Zarządzenie w sprawie przyznania z budżetu Gminy Miasta Jaworzna dotacji na wsparcie w 2022 r.
realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
pn. Ciekawie i bezpiecznie spędzaj wolny czas II

Comments are closed.