Aktualności, Transport i drogi|

image_print

Wykonawca przebudowy ul. Katowickiej – firma Eurovia Polska SA informuje, że w poniedziałek, 4 lipca 2022 r. wprowadzona zostanie zmiana strony ruchu wahadłowego na odcinku od granicy z miastem Sosnowiec do skrzyżowania z ul. Szczotki dla autobusów komunikacji miejskiej, dla samochodów osobowych obowiązuje objazd ul. Dąbrowską, Długoszyńską i Starowiejską. Utrudnienia spowodowane są trwającymi pracami budowlano – drogowymi dla zadania pn. „Poprawa Infrastruktury drogowej i gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Jaworzna – ul. Katowicka”.

Mapka ul. Katowickiej

Jednocześnie przypominamy, że ruch wahadłowy, od 20 czerwca 2022 r. wprowadzony został na odcinku od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. Dąbrowską dla autobusów komunikacji miejskiej, dla samochodów osobowych wyznaczony został objazd.

Z uwagi na długość tego odcinka tj. około 600 m przy włączaniu się do ruchu np. z posesji prywatnej należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązujący w tym czasie kierunek potoku ruchu.

Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu to I etap tej inwestycji, w ramach którego zostanie wybudowana sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe z pasa drogowego całej ul. Katowickiej. Wody te odprowadzone zostaną poprzez odcinek kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Górników z Danuty i drogi gruntowej przy cmentarzu na Łubowcu do nowo projektowanego zbiornika. Funkcją zbiornika infiltracyjno-odparowującego będzie retencjonowanie wód opadowych z jednoczesnym rozsączaniem ich do gruntu. Oczyszczeniu wód opadowych zgromadzonych w zbiorniku posłuży z kolei budowa separatorów oraz nasadzenie w nim roślinności hydrofitowej.

Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej do wykonania to 2 680 m. przeprowadzeniu robót kanalizacyjnych kompleksowo odtworzona zostanie nawierzchnia ul. Katowickiej oraz nawierzchni na odcinku do zbiornika.

Wykonanie tych robót to kolejny etap przebudowy ul. Katowickiej, który potrwa do końca listopada 2023 roku.

Szczegóły poprzednich zmian reorganizacji dostępne są na https://www.jaworzno.pl/2022/06/15/zmiana-organizacji-ruchu-na-ul-katowickiej-3/

Comments are closed.