Aktualności, Z miasta|

W poniedziałek, 13 czerwca 2022 r., odbyło się publiczne losowanie kolejności zawierania umów deweloperskich na mieszkania w inwestycji SFERA Południe IB na własność. W tym etapie Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego buduje 31 tego typu lokali. Do spółki wpłynęło ponad 70 wniosków od osób chętnych na zakup mieszkania na własność.

Wizualizacja osiedla mieszkaniowego z lotu ptaka
Osiedle Sfera Południe – etap I

Publiczne losowanie kolejności zawierania umów deweloperskich na mieszkania odbyło się w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, w obecności m.in. wnioskodawców i pracowników Spółki. Obecni na sali nie zgłosili zastrzeżeń co do przeprowadzonej procedury. Przebieg losowania w imieniu Prezesa zarządu Janusza Łacha koordynował i nadzorował Dawid Domagalski.

Mieszkania mają być oddane do użytku w IV kwartale 2023 r. Każde z nich posiada balkon. W inwestycji nie przewiduje się tzw. ogródków. Lokale będą oddawane w stanie deweloperskim, a realizowana inwestycja uzupełnia istniejącą już infrastrukturę osiedlową o układ drogowo-parkingowy, zieleńce. Docelowo Osiedle SFERA Południe ma tworzyć 240 nowoczesnych i funkcjonalnych mieszkań.

Comments are closed.