Aktualności, Z miasta|

Trwają dwa diecezjalne konkursy – na plakat i esej popularnonaukowy, upamiętniające polskich policjantów, walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej. W zmaganiach na stworzenie plakatu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, natomiast esej mogą napisać uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także wszyscy dorośli mieszkańcy diecezji sosnowieckiej. Prace należy nadsyłać do 9 września 2022 r. na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

Celem konkursów jest odkrycie wkładu polskich policjantów w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej, poznanie biografii bohaterskich policjantów, którzy w latach 1918-1945 walczyli o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej, przypomnienie ważnych kart historii walki o niepodległość naszej Ojczyzny, a także kształtowanie postaw religijno-patriotycznych.

Konkursy zorganizowano w ramach obchodów 100-lecia powołania Policji Państwowej oraz 30-lecia Diecezji Sosnowieckiej.

Patronat Honorowy:

 • Biskup diecezjalny Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak,
 • Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert,
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.

Organizatorzy:

 • Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,
 • Komenda Miejska Policji w Jaworznie,
 • Urząd Miejski w Jaworznie,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie,
 • Instytut Pamięci Narodowej oddział w Katowicach.

Adresaci Diecezjalnego konkursu plastycznego na plakat upamiętniający polskich policjantów, walczących o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z diecezji sosnowieckiej w trzech grupach wiekowych:

 • uczniowie klas I – IV szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Plakat w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej (np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika).

Prace należy nadsyłać do 9 września 2022 r. na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec

Adresaci Diecezjalnego konkursu na esej popularnonaukowy pt. Polscy policjanci w walce o niepodległość i granice Rzeczypospolitej Polskiej

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z diecezji sosnowieckiej.
Dorośli mieszkańcy diecezji sosnowieckiej w kategoriach:

 • wiek do 60 roku życia i 60-cio latkowie,
 • wiek powyżej 60 roku życia.

Esej popularnonaukowy do 4 stron tekstu A-4, Times New Roman: 12 pkt, marginesy: 2,5 cm, interlinia: 1,5 odstępu między wierszami.

Prace należy nadsyłać do 9 września 2022 r. na adres: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, ul. Gospodarcza 14a, 41-214 Sosnowiec

Trochę historii…

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. uczyniło koniecznym stworzenie aparatu władzy publicznej niepodległego państwa, w tym Policji. 24 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o Policji Państwowej, na mocy której powołano nową, państwową organizację w zakresie służby bezpieczeństwa. To wydarzenie 1919 roku, jako jedno z wielu istotnych elementów procesu odradzania się Rzeczypospolitej, odbywało się w okresie, gdy Wojsko Polskie prowadziło walki o nowe granice państwa i jego niepodległość. Ówcześni policjanci strzegli bezpieczeństwa i porządku wewnątrz terytorium państwa, a w 1920 roku, gdy wojska sowieckie zbliżały się do Warszawy, ochotniczo i z najwyższym oddaniem stanęli do walki z wrogiem, przynosząc chwałę swej formacji. Walczyli oni w Bitwie Warszawskiej oraz strzegli polskiej granicy na Zbruczu, a na kartach historii zapisały się bohaterskie czyny policjantów m.in. z 213. Policyjnego Pułku Piechoty czy też kawalerzystów z Szwadronów Policji Konnej. We wrześniu 1939 roku polscy policjanci walczyli również w wojnie obronnej Polski, wspomagając Wojsko Polskie. W walkach prowadzonych z wojskami niemieckimi i sowieckimi poległo ponad dwa tysiące policjantów, a kolejne tysiące trafiło do niemieckiej i sowieckiej niewoli. Ponad sześć tysięcy z nich zostało wiosną 1940 roku zamordowanych przez Sowietów, w ramach Zbrodni Katyńskiej. Jednakże część sił policyjnych zdołała uniknąć sowieckiej niewoli przekraczając wraz z wojskiem polskim granice z Węgrami i Rumunią, gdzie policjanci zostali internowani. Wielu z nich przedostało się później do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii, gdzie służyli w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Aż dziewięciu z nich służyło w szeregach elitarnej polskiej jednostki Cichociemnych Armii Krajowej i po przerzuceniu do okupowanej Polski realizowali zadania bojowe. Jednymi z najsławniejszych „Cichociemnych Policjantów” są major Jan Piwnik „Ponury” oraz major Bolesław Kontrym.

Do pobrania:

Comments are closed.