Aktualności, Z miasta|

Posłanka na Sejm RP Ewa Malik wręczyła w poniedziałek, 6 czerwca 2022 r., promesy na wykonanie dwóch zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, dla jaworznickich Wodociągów i przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach. Łącznie do Jaworzna z programu wpłynie 33,5 mln złotych.

Dzięki tym środkom zrealizowane zostaną ważne miejskie inwestycje takie jak modernizacja
i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII (28.427.800 zł) oraz utworzenie centrum kulturalno – społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice (5 000 00 zł).

W oficjalnym przekazaniu promes udział wzięli m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki, Radny Rady Miejskiej Mirosław Pieczara, Prezes jaworznickich Wodociągów Józef Natonek, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Ciężkowice Robert Tarasek oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.


Pierwsze zadanie inwestycyjne – modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII, ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców dzielnic Jaworzna, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i składa się z trzech komponentów:

• modernizacji ujęcia wód podziemnych „Dobra”,

• budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Dolna,

• przebudowy i modernizacji (rozbudowy) pompowni ścieków Łubowiec wraz z rozbudową i przebudową sieci kanalizacji.

Przewidywana wartość inwestycji: 29.924.000,00 zł

Wkład własny: 1.496.200,00 zł

Kwota dofinansowania: 28.427.800,00 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5 proc.

Drugie zadanie pn. „Utworzenie centrum kulturalno – społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” ma na celu zwiększenie jakości usług kulturalno-społecznych świadczonych dla mieszkańców osiedla Ciężkowice. Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wiąże się z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i połączenie go funkcjonalnie z budynkiem znajdującym się obok remizy, który również podlegać będzie przebudowie. Zagospodarowany zostanie także teren wokół obiektów.

Przewidywana wartość inwestycji: 5.555.556,00 zł

Wkład własny: 555.556,00 zł

Kwota dofinansowania: 5.000.000,00 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10 proc.

Comments are closed.