Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Wnioski można złożyć jeszcze dzisiaj do godziny 24:00 – elektronicznie na adres: jbo@um.jaworzno.pl oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33, gdzie również do godziny 24:00 dostępna będzie urna (swoją obecność należy zasygnalizować dzwonkiem przy drzwiach wejściowych).

Aby zgłosić zadanie, wypełnij wniosek. Następnie wydrukowany i podpisany formularz wraz z listą poparcia (min. 30 osób), złóż w Urzędzie Miejskim w Jaworznie.

Pamiętaj!

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Jaworzna bez względu na miejsce zamieszkania. Zgłaszane inicjatywy muszą mieć charakter ogólnomiejski oraz przedstawiać istotną wartość i użyteczność społeczną.

Jedna osoba może zgłosić wyłącznie 1 zadanie. W obrębie wniosku można wskazać jednego partnera projektu, przy czym partnerem można być tylko jeden raz.

W przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, pamiętaj, że zadania te mogą być lokowane wyłącznie na terenach gminnych. Jeśli teren ma zarządcę, do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zapewnieniu nieograniczonego dostępu do terenu.

Comments are closed.