Aktualności, Transport i drogi, Z miasta|

image_print

Podczas kolejnego spotkania grupy roboczej w ramach programu „Jaworzno w dyskusji”, Prezydent Miasta Paweł Silbert przedstawił członkom Zespołu Projektowego alternatywną propozycję, polegającą na przejęciu „własności” terenu dawnego dworca w Szczakowej przy okazji realizacji czy przebudowy inwestycji drogowej przeznaczonej do obsługi komunikacyjnej ruchu pasażerskiego – do realizacji której potrzebne będzie wydanie specjalnej decyzji administracyjnej.

Na chwilę obecną byłby to najszybszy i przy wyczerpaniu możliwości prawnych w sądzie wieczystoksięgowym, jedyny sposób, aby gmina mogła stać się właścicielem terenu oraz budynków byłego dworca w Szczakowej. Wydanie tego typu decyzji administracyjnej, pozwoli na zagospodarowanie terenu przed dworcem i budowę Centrum Integracji Transportu, które może połączyć komunikację miejską z transportem kolejowym. By podjąć tego typu działania konieczna jest akceptacja mieszkańców tej inwestycji, ponieważ propozycja ta może się wiązać z wyburzeniem bądź przebudową części zabudowań po dawnej celnicy. W tym miejscu mógłby powstać nowoczesny dworzec pełniący różnorodne funkcje społeczne.

Nowoczesny projekt zaproponowany przez Pana Tomasza Göttla pokazuje, że w miejscu z dotychczasowego starego dworca oraz na skutek częściowej przebudowy budynków dawnej celnicy może powstać funkcjonalny obiekt, który będzie pełnił funkcje transportowe – dworca autobusowego i kolejowego wraz z poczekalniami, kasami biletowymi i zapleczem sanitarnym, jednocześnie będzie mógł skupiać lokalną społeczność i spełniać funkcję kulturalno – integracyjną – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. Po uprzednich rozmowach z mieszkańcami, ich sugestiach, które przekazaliśmy architektowi, powstał projekt, powstała koncepcja który zachowuje historyczny wygląd dworca, do którego wielu mieszkańców ma sentyment w połączeniu z nowoczesnym designem i funkcjonalnością – dodaje.

Co najważniejsze mniejszy budynek dawnego dworca (dawna restauracja, poczekalnia, przechowalnia bagażu i kasy) zostałby natomiast odrestaurowany i mógłby pełnić dodatkowe funkcję: filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, klubu seniora lub też funkcję gastronomiczną.

Ważny głos mieszkańców

Prace nad nową koncepcją zagospodarowania dworca w Szczakowej, to faza konsultacji i rozmów z mieszkańcami. Najważniejsze jest ich zdanie i chęć rozwoju dzielnicy – mówi Prezydent Miasta Paweł Silbert. – Tylko w przypadku zgody mieszkańców, możliwe będą rozmowy z Ministrem Infrastruktury dotyczące ewentualnego wsparcia finansowego w kompleksowym przeprowadzeniu tej inwestycji. Mieszkańcy z entuzjazmem podeszli do zaproponowanego przez architekta rozwiązania, co dobrze rokuje na dalsze konsultacje. Przy wsparciu mieszkańców rozpoczynamy procedurę, która umożliwi przejęcie budynku byłego dworca decyzją administracyjną.

Podczas spotkania Tomasz Göttel, jaworznicki, ceniony architekt opowiedział o swojej koncepcji nowego wyglądu budynku. Podkreślił, że przygotowany projekt zamyka szczakowski rynek, pozwoli zagospodarować część parkową z zachowaniem większości starego drzewostanu. Ponadto pozostawione części starego dworca, jak jego cała tylna ściana od strony kolei, będzie pełniła funkcję akustyczną, oddzielającą tory kolejowe od zabudowań mieszkalnych, które znajdują się w bliskiej odległości od budynku. Priorytetem będzie również stworzenie po lewej stronie dworca dużego parkingu na którym mieszkańcy będą mogli zostawiać na dłuższy czas swoje samochody, przesiadając się do transportu autobusowego oraz kolejowego.

Mieszkańcy zaangażowani w prace projektowe w zdecydowanej większości pozytywnie odnieśli się do zaproponowanego rozwiązania. Przedstawiony na spotkaniu projekt koncepcja zaskoczył ich zachowaniem większości bryły budynku byłego dworca przy zachowaniu jego historycznego charakteru z nowoczesnymi rozwiązaniami. Zadeklarowali, że będą ambasadorami projektu i, że jest to idealny kompromis pozwalający ożywić dzielnicę przywracając temu miejscu funkcję komunikacyjną, a tym samym zachowując jego charakter.

Szansa na przejęcie i modernizację byłego dworca

W 2021 roku w ramach programu „Jaworzno w dyskusji” zostały zainicjowane spotkania, których jednym z tematów jest przyszłość byłego dworca kolejowego w Szczakowej. Do zespołu projektowego akces zgłosiło aż 17 osób, reprezentujących różne środowiska. Celem pracy tej grupy jest wspólne, szerokie przeanalizowanie możliwości przejęcia władztwa gminy nad obiektem i przywrócenia funkcji komunikacyjnej tego miejsca. W poniedziałek, 23 maja 2022 roku, Prezydent Paweł Silbert zaproponował możliwe rozwiązanie obecnej sytuacji budynku i wraz z architektem Tomaszem Göttlem zaprezentowali możliwy do wykonania projekt koncepcję nowego dworca.

Gmina Jaworzno od wielu lat podejmuje starania odnalezienia ksiąg kolejowych terenu. Szanse są niewielkie. Dworzec aktualnie nie ma prawnego właściciela, a Polskie Koleje Państwowe SA pełnią tu jedynie funkcję zarządcy terenu, podnajmując lokale. Gmina dwukrotnie występowała do Sądu Rejonowego w Jaworznie o założenie nowej księgi wieczystej. Wnioski, zarówno z roku 2004 oraz roku 2019 zostały oddalone. W sądzie prowadzone jest jeszcze postępowanie z 2019 r. o zasiedzenie z wniosku PKP.

Koncepcja „przejęcia” byłego dworca przez gminę i zrewitalizowanie tego miejsca jest od lat wyczekiwane przez mieszkańców. Rozwiązanie, o którym mówi prezydent, być może jest jedyną szansą, pod kątem formalnym na przejęcie budynku. Powyższe działania nie są spowodowane chęcią zburzenia budynku dotychczasowego dworca – mówi Tadeusz Kaczmarek, Przewodniczący Rady Miejskiej, członek Zarządu Przyjaciół Miasta Jaworzna Koło Szczakowa oraz członek grupy roboczej. – Mieszkańcy powinni mieć świadomość, że brak księgi wieczystej, a tym samym brak możliwości określenia właściciela budynku byłego dworca i przyległych mu terenów sprawia, że dworzec od lat niszczeje. Prawa do jego przejęcia nie ma ani Miasto Jaworzno, ani Polskie Koleje Państwowe. Po wieloletnich poszukiwaniach Księgi Kolejowej, na podstawie której można założyć księgę wieczystą, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że dokument spłonął po II Wojnie Światowej. Przez zaistniałą sytuację Szczakowa nie może się rozwijać, tak jak chcieliby tego mieszkańcy. A formułowanie i powielanie nieprawdziwych informacji dotyczących stanu prawnego budynku i przypisywanie gminie odpowiedzialności za to jest krzywdzące – dodaje.

Mimo iż byłe budynki dworca kolejowego w Szczakowej nie są wpisane do rejestru zabytków miasto chce, by to miejsce pełniło funkcję komunikacyjną, wspieraną przez inne działalności.

Szczegółowe informacje dotyczące obecnego stanu prawnego dworca dostępne są na: https://www.jaworzno.pl/2022/04/22/warto-wiedziec-sytuacja-prawna-terenow-bylego-dworca-kolejowego-w-szczakowej/

Comments are closed.