Aktualności, Edukacja|

Przedszkole Miejskie nr 12 Integracyjne otrzymało Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie. Gratulacje dyrekcji, nauczycielom i przedszkolakom złożyła w imieniu Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Irena Wojtanowicz – Stadler.

W piątek, 20 maja 2022 r. w Przedszkolu Miejskim Nr 12 Integracyjnym w Jaworznie odbyła się uroczystość podczas której słowa uznania dla dyrekcji przedszkola przekazali m.in. przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaworznie, Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych oraz przedstawiciele Rady Rodziców przedszkola.

Dzieci zaprezentowały program artystyczny, którego celem było podsumowanie działań związanych z promocją zdrowia. Występ obejmował cztery bloki tematyczne: zdrowe odżywianie, ruch i zabawa, zdrowie psychiczne i higiena.

Treści przedstawione zostały w klimacie telewizji śniadaniowej. Dzieci prezentowały piosenki, tańce, wiersze. Przygotowano również pokaz multimedialny, w którym wychowankowie przedszkola zaprezentowali swoją wiedzę z zakresu promocji zdrowia.

Przedszkole od wielu lat promuje ideę zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i aktywności fizycznej wśród dzieci. Wyposaża dzieci w podstawowe wiadomości dotyczące zdrowia, funkcjonowania organizmu człowieka oraz kreuje wśród dzieci modę na zdrowie. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu dziecka oraz jego dobre samopoczucie psychiczne i społeczne sprzyja właściwej dyspozycji do nauki, motywacji, rozwijania uzdolnień i zainteresowań.

Comments are closed.