Aktualności, Rada Miejska|

W czwartek, 26 maja 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Po zniesieniu covidowych obostrzeń, obrady wracają do formy stacjonarnej – na salę obrad Urzędu Miejskiego. W planowanym porządku spotkania znalazło się 27 punktów. Sesję będzie można oglądać „na żywo” na miejskiej stronie internetowej.

Pełna lista spraw, którymi na najbliższej sesji zajmą się Radni, przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Pani Annie Grelowskiej.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 r. miasta Jaworzna.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2022-2034.
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/401/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic i placów na terenie miasta Jaworzna z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2013 r. poz. 1547).
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania nazwy ulicy Sztygarów na nowym śladzie drogi wewnętrznej.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, stanowiącej przedłużenie ulicy Storczyków.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Grabowa.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Jesionowa.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Zielarska.
 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Stanisława Stohandla.
 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Ludwika Dubiela.
 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy gen. Leopolda Okulickiego.
 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.
 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie nadania drodze prywatnej nazwy Lechitów.
 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zniesienia nazw ulic w Jaworznie.
 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pszczelnik I” w Jaworznie.
 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Miasta Jaworzna obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie finansowania z budżetu miasta Jaworzna kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie na potrzeby programu „Tarcza” w 2022 r.
 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach.
 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przekazania środków finansowych dla KMP w Sosnowcu poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach.
 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 maja 2022 r. znak: NPII.4131.1.457.2022.
 25. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 26. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych.
 27. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.

Projekty uchwał do pobrania:

Comments are closed.