Organizacje pozarządowe|

Zaproszenie do składania ofert: Prezydent Miasta Jaworzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w 2022 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Profilaktyczne wakacje 2022”.

Comments are closed.