Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

15 kwietnia Prezydent Miasta Jaworzna podpisał zarządzenie w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2023, harmonogramu konsultacji oraz wzoru wniosku i karty do głosowania na potrzeby przeprowadzenia konsultacji.

Jakie nastąpiły zmiany?

Już wiemy, że na Jaworznicki Budżet Obywatelski 2023 zabezpieczona zostanie kwota 3,4 mln zł,
w ramach której wnioskować będzie można o realizację zadań publicznych inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych mieszczących się w następujących przedziałach kwotowych:

 • 2 mln zł to kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych dużych, z czego:
  1,4 mln zł na zadania od 600,01 tys. zł do 1,4 mln zł
  600 tys. zł na zadania od 200,01 tys. zł do 600,01 tys. zł
 • 1,4 mln zł to kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych małych, z czego:
  1 mln zł na zadania do 200 tys. zł
  400 tys. zł na zadania do 80 tys. zł związane z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów jaworznickiego budżetu obywatelskiego,

  przy czym maksymalna wartość zadań nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 200 000 zł.

Propozycje zadań przyjmowane będą od 9 do 31 maja, weryfikacja będzie trwała od 1 czerwca do 22 lipca. Następnie ogłoszona zostanie ostateczna lista propozycji zadań i wtedy promocję swoich projektów rozpoczną pomysłodawcy. Głosowanie potrwa od 25 lipca do 16 sierpnia, a wyniki ogłoszone zostaną najpóźniej w październiku 2022 r.

Pozostałe założenia budżetu pozostaną bez zmian:
• każdy mieszkaniec Jaworzna jest uprawniony do złożenia 1 wniosku,
• wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu, którego wzór określa zarządzenie Prezydenta Miasta,
• wnioskodawca może wskazać we wniosku tylko jednego partnera projektu,
• zadanie musi być zgodne z definicją zadania publicznego,
• można głosować w sposób elektroniczny lub tradycyjny,
• każdy mieszkaniec może zagłosować 1 raz, wskazując maksymalnie 2 projekty z listy zadań poddanych pod głosowanie,
• na projekty mogą głosować wszyscy mieszkańcy miasta (bez ograniczeń wiekowych)

Na wszystkie Państwa pytania dotyczące procedury JBO odpowiemy telefonicznie, mailowo lub zaprosimy na spotkanie. Przydatne informacje zostaną zamieszczone na plakatach, ulotkach i na stronie www.jbo.jaworzno.pl

Zachęcamy do zapoznania się z ostateczną wersją zarządzenia:

Comments are closed.