Aktualności, Z miasta|

image_print

Jaworznianie uczcili pamięć polskich oficerów poległych w katyńskim lesie. Kwiaty pod „Dębem Pamięci” złożyli Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk, Sekretarz Miasta Ewa Sidełko – Paleczny, Dariusz Starzycki Wicemarszałek Woj. Śląskiego a także przedstawiciele Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej O/Jaworzno i Stowarzyszenia „Przyjaźń Jaworznicka”.

Na pamiątkowej tablicy „Dębu Pamięci”, którą odsłonięto 17 września 2010 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Katolickiego Przyjaźń Jaworznicka, znajdują się nazwiska czternastu jaworznian – ofiar zbrodni katyńskiej, które zostały zgładzone bez procesów i wyroków.

Zbrodnia Katyńska to wymordowanie w 1940 roku blisko 22 tysięcy obywateli polskich – oficerów Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz więźniów trzymanych w licznych więzieniach NKWD od Tarnopola, Stanisławowa, Lwowa, Drohobycza aż po Grodno, Wilejkę, Berezwecz i Mińsk.

Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych zapadła na najwyższym szczeblu sowieckich władz. 5 marca 1940 r. Biuro Polityczne WKP(b) podjęło tę uchwałę na podstawie pisma, które ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria skierował do Stalina.

3 kwietnia 1940 r. rozpoczęto likwidację obozu w Kozielsku, a dwa dni później obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Przez następnych sześć tygodni Polacy wywożeni byli z obozów grupami do miejsc kaźni i likwidowani strzałem w tył głowy.  W Katyniu zginęła elita społeczna i intelektualna II Rzeczpospolitej. Znaleźli się wśród nich powołani do wojska inżynierowie, poeci, lekarze i dziennikarze.

Comments are closed.