Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Prezydent Miasta zaakceptował zasady naboru wniosków do 10. edycji JBO. Te zostały wcześniej skonsultowane z mieszkańcami. Jeszcze w tym miesiącu ogłoszony zostanie harmonogram konsultacji społecznych w sprawie jaworznickiego budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Nabór wniosków rozpocznie się tradycyjnie w maju.

Kotylion JBO
Zasady naboru wniosków JBO 2023


Należy pamiętać, że 12 marca 2022 roku wprowadzona została w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która daje możliwość radzie miasta na prawach powiatu podjęcia uchwały o:
nieprzeprowadzaniu konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego, w zakresie projektów, przewidzianych do realizacji w 2024 r.;
zawieszeniu przeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego, w zakresie projektów, przewidzianych do realizacji w 2023 r.;
zawieszeniu w 2022 r. realizacji niektórych projektów ze środków budżetu obywatelskiego, z wyłączeniem projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie uchwały.

Na tę chwilę nie rekomendujemy zawieszenia, czy też odstąpienia od JBO. Obserwujemy jednak sytuację. Mamy świadomość, że w przypadku konieczności wydatkowania znaczących środków w związku z toczącym się konfliktem w Ukrainie, możliwości jakie daje ustawa, będą rozważane – mówi Ewa Sidełko-Paleczny, Sekretarz Miasta Jaworzna.

Przed nami jubileuszowa 10. edycja Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców do tej pory zrealizowanych zostało 186 przedsięwzięć, były to m.in.: boiska sportowe, place zabaw, siłownie plenerowe, tereny rekreacyjne, infrastruktura drogowa, monitoring w osiedlach, mural, wydawnictwa albumowe, multimedia, festyny edukacyjne i rodzinne, itp. Na zadania JBO przeznaczono do chwili obecnej około 25 mln zł. To nasz wspólny sukces.

Comments are closed.