Pomagam Ukrainie|

(Oдноразовa грошовa допомогa для громадян України)

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Flaga ukraińska - niebiesko - żółta
Flaga Ukrainy

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним і внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу., призначені для життєдіяльності, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття., засоби особистої гігієни та оплату житла.

Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, ul. Północna 9 b, od poniedziałku do środy w godz. 7:00-15:00 oraz
w czwartki 7:00-16:00, w piątki od 7:00 do 14:00


Заявку приймає Mіський Центр Cоціального Забезпечення
в Явожно, вул. Північна 9 б
з понеділка по середy 7:00-15:00,
по четвергах 7:00-16:00, по п’ятницях 7:00 -14:00

Na wizytę zabierz ze sobą:

На візиту візьміть з собою:

  • paszport (паспорт)
  • PESEL
  • numer konta bankowego (номер рахунку в банку)

Comments are closed.