Konsultacje społeczne|

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Jaworzna dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu rozliczania dotacji praz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Comments are closed.