Sprostowania i wyjaśnienia|

Działając w imieniu Gminy Miasta Jaworzna, w związku z opublikowaniem w dniu 16 marca 2022 r. w serwisie internetowym Jaw.pl – Portal Społecznościowy Jaworzno oraz w dniu 23 marca 2022 r. w Tygodniku Lokalnym „Co Tydzień” artykułu zatytułowanego “List rodziców uczniów klas pierwszych: Rekrutacja była fikcją”, zawiadamiam, że w artykule tym zostały zawarte niezgodne z prawdą lub nieścisłe informacje.

W związku z tym na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1914 z późn. zm.) wnoszę o zamieszczenie:

1) w serwisie internetowym Jaw.pl – Portal Społecznościowy Jaworzno sprostowania o następującej treści:

W artykule zatytułowanym „List rodziców uczniów klas pierwszych: Rekrutacja była fikcją”, opublikowanym w dniu 16 marca 2022 r. w serwisie internetowym Jaw.pl – Portal Społecznościowy Jaworzno zostały zawarte następujące, niezgodne z prawdą lub nieścisłe informacje.

Nie jest prawdą, że rekrutacja do jaworznickich szkół prowadzona dla dzieci zamieszkałych poza obwodami szkół była fikcją. Rekrutacja prowadzona była w formie elektronicznej na wolne miejsca w poszczególnych szkołach. Liczba wolnych miejsc została ustalona przez organ prowadzący. Liczba wolnych miejsc w danym oddziale nie w każdym przypadku jest ustalana przy założeniu maksymalnej liczby uczniów w oddziale tj. 25.

Paweł Silbert
Prezydent Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno

2) w Tygodniku Lokalnym „Co Tydzień” sprostowania o następującej treści:

W artykule zatytułowanym „List rodziców uczniów klas pierwszych: Rekrutacja była fikcją”, opublikowanym w dniu 23 marca 2022 r. w Tygodniku Lokalnym „Co Tydzień” zostały zawarte następujące, niezgodne z prawdą lub nieścisłe informacje.

Nie jest prawdą, że rekrutacja do jaworznickich szkół prowadzona dla dzieci zamieszkałych poza obwodami szkół była fikcją. Rekrutacja prowadzona była w formie elektronicznej na wolne miejsca w poszczególnych szkołach. Liczba wolnych miejsc została ustalona przez organ prowadzący. Liczba wolnych miejsc w danym oddziale nie w każdym przypadku jest ustalana przy założeniu maksymalnej liczby uczniów w oddziale tj. 25.

Paweł Silbert
Prezydent Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno

Comments are closed.