Aktualności, Edukacja, Pomagam Ukrainie|

Dzieci z Ukrainy mają prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole. Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego (ul. Dwornickiego 5) koordynuje działania w zakresie:

• kierowania dzieci odpowiednio do publicznego lub niepublicznego przedszkola,
• publicznej szkoły lub publicznej placówki
po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem danej jednostki.

Wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Jaworznie (ul. Grunwaldzka 33).

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty. Celem realizacji ww. obowiązku oświadczenie należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 33 (do pobrania poniżej).

Pamiętajmy jednak, że dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki (w polskim systemie oświaty), o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Telefony do kontaktu: +48 32 61 81 761, +48 32 61 81 754, +48 32 61 81 751

Do pobrania:

Comments are closed.