Aktualności, Edukacja, Pomagam Ukrainie|

Od środy, 16 marca 2022 r. obywatelom Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju w wyniku konfliktu zbrojnego, nadawany jest numer PESEL. Do tej pory w Urzędzie Miejskim w Jaworznie numer ewidencyjny wydano już 660 osobom. Aktualnie swoją obecność w Jaworznie zarejestrowało 1185 osób.

Urząd Miejski prowadzi nieprzerwanie obsługę mieszkańców. Rejestracja ukraińskich rodzin, nie wpływa na działanie urzędu i przyjmowanie stron.

Porady MOPS i PUP

Rodziny, które zgłaszają się do Urzędu Miejskiego w celu wyrobienia numeru PESEL mogą skorzystać również z konsultacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Od 16 marca br. z takiej formy pomocy MOPS skorzystało ponad 300 osób, a chęć podjęcia pracy do PUP Jaworzno zgłosiło ponad 140 osób.

Edukacja dla obywateli Ukrainy

Obecnie do Wydziału Edukacji zgłoszono 224 dzieci, które w jaworznickich szkołach kontynuują naukę. W tym w szkołach podstawowych – 179 dzieci i 32 osoby w szkołach średnich (29 osób – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki oraz 3 osoby w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego). Ponadto 10 dzieci zostało zapisanych do jaworznickich przedszkoli.

Co ważne dzieci z Ukrainy nie zabierają miejsca w placówkach oświatowych przeznaczonych dla dzieci z Jaworzna. Wynika to z dodatkowych miejsc o których jest mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Comments are closed.