Projekty i programy|

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zadanie polega na wykonaniu kompletu doświetleń przejść dla pieszych przy ulicy Moździerzowców – dwie latarnie LED z światłem wertykalnym (wydobywającym sylwetkę pieszego) oraz oświetlającym strefę dojścia. W ramach zadania zostanie również odtworzona nawierzchnia w obrębie nowych instalacji.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o dofinansowanie nr 805.28.625.2021.RFRDPP.

Całkowita wartość inwestycji: 48 565,46 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 48 565,46 zł
Wartość dofinansowania: 36 800,00 zł

Comments are closed.