Aktualności, Bezpieczeństwo, Z miasta|

W pierwszym kwartale 2022 r. odbywają się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworznie. Ubiegły rok podsumowało już: OSP Dąbrowa Narodowa, OSP Jeleń, OSP Długoszyn, OSP Osiedle Stałe i OSP Ciężkowice. Wkrótce odbędzie się ostatnie z zebrań w OSP Byczyna. Podczas spotkań poruszano kwestie podpisanych w lutym 2022 r. umów określających nowy zakres współpracy Gminy Jaworzno z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz kolejne etapy wdrożenia nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

Grupa mężczyzn
Walne zebrania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworznie

Z jaworznickimi strażakami ochotnikami spotyka się w imieniu swoim i Prezydenta Miasta Pawła Silberta, jego Zastępca Łukasz Kolarczyk, który po ubiegłorocznych wyborach znalazł się
w zarządzie Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wśród gości poszczególnych zebrań znajdują się również parlamentarzyści, Radni Rady Miejskiej oraz Komendant Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie Paweł Żaba wraz ze swoim zastępcą Bartoszem Smolarczykiem.

Od wielu lat ściśle współpracujemy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. To strażacy ochotnicy wraz z Państwową Strażą Pożarną zwiększają i dbają o poziom bezpieczeństwa mieszkańców Jaworzna – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk. – Podczas walnych zebrań druhowie podsumowują osiągnięcia i finansowanie działań, a także roczną współpracę. Rozpatrywane są również nowe możliwości działań i wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworznie, spotkania to również okazja do omówienia warunków podpisanych w lutym umów o współpracy i realizacji nowej uchwały o ekwiwalentach OSP w podwyższonych stawkach 22 złote za akcje ratunkowe i 10 zł za szkolenia (do tej pory 18 złotych za wyjazd na akcję i 8 złotych za szkolenia). W ramach działań, strażacy dużo czasu poświęcają bieżącej sytuacji i niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy. Jednostki szybko się organizują i przystosowują do nowych zadań, z pełnym zaangażowaniem opiekują się rodzinami z Ukrainy, dbając również o wykonywanie stałych obowiązków – za co bardzo dziękuję – podkreśla Zastępca Prezydenta Łukasz Kolarczyk.

Takie działania wymagają odpowiedniego przygotowania i przeznaczenia środków, dlatego też Prezydent Jaworzna Paweł Silbert zadecydował, że każda z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaworznie otrzyma dodatkowe wsparcie w wysokości pięciu tysięcy złotych z Zarządzania Kryzysowego, na działania prowadzone na rzecz uchodźców. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, opracowywany jest model finansowania pobytu i opieki uchodźców w remizach OSP.

Nowy zakres współpracy z OSP na mocy ustawy z grudnia 2021 r.

Podstawą prawną do zawarcia nowych umów, podpisanych 16 lutego 2022 r., stała nowa ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Ustawa wzmacnia znaczenie ochotniczych straży pożarnych oraz zmienia zasady organizacji i finansowania OSP. Określa zasady tworzenia młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych. Przewiduje także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez OSP z wykorzystaniem mienia komunalnego. Dokument uszczegóławia również wymagania  strażaków OSP co do udziału w działaniach i akcjach ratowniczych oraz wprowadza nową funkcję: kandydata na strażaka. Zwiększają się też zadania organizacyjne i finansowe gmin wobec OSP. Zmieniają się zasady naliczania przez gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach. Zgodnie z zapisami nowej ustawy Rada Miejska ma obowiązek podjęcia nowej uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego w terminie do 30 czerwca 2022 r. W Jaworznie uchwała będzie podejmowana na jednej z najbliższych sesji Rady Miejskiej.

Istotną zmianą dla strażaków ratowników OSP jest również wprowadzenie świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat – nowe świadczenie miesięczne wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Strażacy ratownicy OSP, którym przyznano świadczenie ratownicze mogą też otrzymać świadczenia dodatkowe. W tej sprawie odbyły się spotkania, które pozwoliły na wypracowanie standardów i schematu sprawnego działania, przy weryfikacji i zatwierdzaniu wniosków strażaków ochotników.

Finansowe wsparcie dla OSP

Przez ostatnie lata przy wsparciu Gminy Miasta Jaworzna (na bazie specjalnego programu) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wyremontowano jaworznickie strażnice, doposażono w odpowiedni sprzęt i pojazdy, a także kontynuowane są szkolenia młodych adeptów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Środki zabezpieczone w ostatnich latach przez Prezydenta Miasta na realizację programu wspierania OSP – wyniosły ponad 4 mln złotych i były w pierwszej kolejności przeznaczone na modernizację strażnic. W następnym etapie wymieniano sprzęt pożarniczy, a w szczególności samochody gaśnicze. Ponad 600 tys. pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, blisko 600 tys. z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto 240 tys. na działania OSP w mieście otrzymano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz blisko 800 tys. złotych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

W 2022 r. Gmina zabezpieczyła kilkaset tysięcy złotych na wsparcie i wkłady własne dla potrzeb sześciu OSP w Jaworznie.

fot. OSP Dąbrowa Narodowa, OSP Jeleń, OSP Długoszyn, OSP Osiedle Stałe i OSP Ciężkowice

Comments are closed.