Aktualności, Z miasta|

Wbrew doniesieniom jednego z lokalnych portali, gmina nie akceptując słabej jakości nawierzchni Wodnego Placu Zabaw ponowi przetarg na jego naprawę. Koszty obciążą wykonawcę. Funkcjonowanie placu w okresie wakacyjnym nie jest zagrożone.

Widok plant i wodnego placu zabaw z lotu ptaka
Wodny Plac Zabaw: Gmina zleca poprawki nawierzchni i podtrzymuje dostępność placu w okresie wakacyjnym

Urząd Miejski wyłoni wykonawcę, który naprawi uszkodzone nawierzchnie, aby w okresie letnim udostępnić tę atrakcję dzieciom. Unieważnione, z powodów formalnych, pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zastępczego zostanie niezwłocznie powtórzone i jeszcze w marcu br. poznamy firmę, która wykona naprawę wodnego placu zabaw w zakładanym terminie.

Wyłoniony wykonawca wyremontuje nawierzchnię strefy z wodnymi zabawkami i urządzeniami tryskającymi oraz nawierzchnię mieneralno – żywiczną pozostałego obszaru WPZ. Wady tych elementów zostały ujawnione w trakcie przeglądów gwarancyjnych – wyjaśnia Andrzej Kramarz, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich UM.

Z uwagi na sytuację pandemiczną niemożliwym stało się wykonanie napraw gwarancyjnych przez firmę, która zrealizowała plac. Gmina wykorzysta jednak dostępne środki prawne, aby obciążyć kosztami wykonania zastępczego pierwotnego wykonawcę,  podobnie jak w przypadku remontu zatok autobusowych na ul. Grunwaldzkiej.

Comments are closed.