Aktualności, Transport i drogi|

Trwa realizacja największego i najbardziej wyczekiwanego projektu inwestycyjnego w Jaworznie w ostatnich latach. Według zapisów umowy, przebudowa DK 79 w Jaworznie – Byczynie, wykonywana przez firmę PW BANIMEX Sp. z o.o., ma potrwać do końca 2023 roku. Środki na realizację inwestycji pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych samorządu. Koszt realizacji inwestycji to ponad 35,5 mln zł.

Dzięki budowie nowego śladu drogi krajowej oraz estakady jako koniecznego elementu dla całego układu komunikacyjnego miasta, a przede wszystkim dla mieszkańców Byczyny, dzielnica ta zupełnie się zmieni. Po wielu latach konsekwentnej pracy i starań oraz pozyskaniu środków zewnętrznych, aktualnie projekt jest realizowany – mówi prezydent Jaworzna Paweł Silbert.Wykonawca kontynuował prace budowlane przez cały okres zimowy, w związku z tym widoczne są już są elementy konstrukcyjne tego obiektu inżynierskiego. Wykonano fundamenty pod 5 z 6 podpór estakady oraz słupy podpierające ustój nośny. Obiekt podparty będzie w sześciu punktach, z których cztery zlokalizowane są po zachodniej stronie ul. Gwardzistów. Trwają również roboty ziemne dla przebiegu nowego śladu DK79.

Przebudowane zostało uzbrojenie podziemne, które na skutek zmiany przebiegu drogi tego wymagało.

Zgodnie z harmonogramem robót do końca roku 2022 będzie możliwy częściowy odbiór inwestycji i puszczenie ruchu nowym śladem DK79. Po tym zabiegu wykonawca przystąpi do robót związanych z przebudową starego śladu ul. Krakowskiej – mówi Andrzej Kramarz z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Aktualnie trwają prace projektowe dla części zadania związanej z przebudową dotychczasowego śladu ul. Krakowskiej, w tym skrzyżowania w centrum Byczyny. Realizowane jest ono w formule “zaprojektuj i buduj”. W ramach wspomnianych prac projektowych założono m.in budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Abstorskich i Gwardzistów oraz wykonanie nowych chodników i ciągów pieszo-rowerowych. W centrum Byczyny powstaną również nowe miejsca parkingowe.

Szczegóły inwestycji dostępne są na https://www.um.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/6683/przebudowa_dk79_w_byczynie_staje_sie_faktem.html

Comments are closed.