Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

image_print

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w tworzenie modelu budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Uzgodniona z mieszkańcami wstępna propozycja zostanie teraz przedstawiona do akceptacji Kolegium Konsultacyjnego Prezydenta Miasta Jaworzna. Na przełomie marca i kwietnia opublikujemy zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna określające wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego na 2023 rok oraz szczegółowy harmonogram konsultacji i wzory formularzy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość budżetu obywatelskiego będzie wynosić min. 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Możemy wstępnie założyć, że będzie to kwota bliska 3,35 mln zł, jednak ostateczną wysokość środków budżetu obywatelskiego na 2023 rok potwierdzi Skarbnik Miasta.

Rekomendowany model budżetu obywatelskiego przewiduje wybór zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w następujących przedziałach kwotowych:

1, 95 mln zł to kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych dużych, z czego:

 • 1,35 mln zł na zadania od 600,01 tys. zł do 1,35 mln zł
 • 600 tys. zł na zadania od 200,01 tys. zł do 600,01 tys. zł

1,4 mln zł to kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych małych, z czego:

 • 1 mln zł na zadania do 200 tys. zł
 • 400 tys. zł na zadania do 80 tys. zł związane z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów jaworznickiego budżetu obywatelskiego

Pozostałe założenia budżetu pozostaną bez zmian:

 • Każdy mieszkaniec Jaworzna jest uprawniony do złożenia 1 wniosku.
 • Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu, którego wzór określi zarządzenie Prezydenta Miasta.
 • Wnioskodawca może wskazać we wniosku tylko jednego partnera projektu.
 • Zadanie musi być zgodne z definicją zadania publicznego.
 • Maksymalna wartość zadań nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 200 tys. zł.
 • Można głosować w sposób elektroniczny lub tradycyjny.
 • Każdy mieszkaniec może zagłosować 1 raz, wskazując maksymalnie 2 projekty z listy zadań poddanych pod głosowanie.
 • Na projekty mogą głosować wszyscy mieszkańcy miasta (bez ograniczeń wiekowych).

Do pobrania:

Comments are closed.