Aktualności, Z miasta|

W najbliższych dniach do skrzynek pocztowych mieszkańców osiedla Dąbrowa Narodowa oraz Jeleń Łęg trafią pisma wraz z wnioskami dotyczącymi podłączenia się do nowej kanalizacji sanitarnej, która została wybudowana w ramach projektu “Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – Faza VI”. Na odpowiedź i przesłanie otrzymanych wniosków, mieszkańcy będą mieli czas do Świąt Wielkanocnych tj. do 15 kwietnia br.

Zgodnie z obowiązującym prawem, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej posesji poprzez jej przyłączenie do istniejącej lub nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Z tego obowiązku nie zwalnia posiadanie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba). Od 2011 roku z obowiązku podłączenia się do kanalizacji skorzystało już ponad
15 tys. mieszkańców Jaworzna. To mieszkańcy takich dzielnic jak: Pieczyska, Długoszyn, Góra Piasku, Ciężkowice, Bory, Warpie, Jeleń Łęg. Teraz możliwość korzystania z kanalizacji sanitarnej została stworzona mieszkańcom osiedla Dąbrowa Narodowa oraz Jeleń Łęg.

Mieszkańcy budowę przyłącza mogą wykonać samodzielne, przy pomocy zewnętrznej firmy, albo w sposób kompleksowy zlecając jego budowę Wodociągom Jaworzno, które w ramach swojej oferty, wykonają: indywidualną wycenę, budowę przyłącza wraz z obsługą geodezyjną, odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, a dodatkowo na powstałe i wybudowane przez siebie przyłącze udzielą 10-letniej gwarancji – tłumaczy rzecznik Wodociągów Jaworzno Sławomir Grucel.

Osoby budujące przyłącze samodzielnie lub przy pomocy firmy zewnętrznej zobowiązane są złożyć wniosek o wydanie Warunków technicznych. Natomiast osoby, które zdecydują się zlecić budowę przyłącza Wodociągom – Wniosek o wykonanie wyceny przyłącza. Stosowne wnioski, które mieszkańcy otrzymają należy dostarczyć do Wodociągów Jaworzno w terminie do 15 kwietnia mailowo – wysyłając wniosek na adres: kancelaria@wodociagi.jaworzno.pl lub przesyłką pocztową: Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. ul. św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno, z dopiskiem “Przyłącze kanalizacyjne”. Wnioski  można również pobrać ze strony internetowej: www.wodociagi.jaworzno.pl, zakładka “Strefa klienta – Wnioski i druki”.

Dla osób, które złożą wniosek o przygotowanie wyceny budowy przyłącza kanalizacyjnego do Wodociągów Jaworzno i przystaną na jej warunki, prace mogą rozpocząć się już po pierwszym kwartale 2022 r. Pozostałe przyłącza tj. budowane samodzielnie lub przy pomocy firmy zewnętrznej należy wykonać i zgłosić do odbioru w terminie do 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowe informacje, związane z projektem kanalizacyjnym oraz dotyczące podłączeń, można uzyskać pod nr tel. (32) 318 61 37, e -mail: malgorzata.kopytek@wodociagi.jaworzno.pl

Uwaga! Podobnie jak w latach ubiegłych każdy mieszkaniec może starać się o dotację na budowę przyłącza. Jej wysokość to 50 proc. wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 2 000 złotych. Warto podkreślić, że starając się o dotację z Urzędu Miejskiego, wszelkie prace budowlane powinny zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu stosownej umowy. Szczegóły na temat tej dotacji udziela Biuro Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5, tel. (32) 618 16 49, adres mailowy: gk@um.jaworzno.pl.

Comments are closed.