Aktualności, Edukacja|

Za sprawą podpisanego we wtorek, 22 lutego 2022 r. listu intencyjnego między Gminą Miasta Jaworzna a Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach Wydziałem Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi. Jaworzno zyska ośrodek uczelni wyższej o kierunku medycznym. Studenci będą korzystali z miejskiej infrastruktury oświatowej, a praktyki będą odbywać w przychodniach Zespołu Lecznictwa Otwartego i Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Grupa osób pozujących do zdjęcia
Uczelnia o kierunku medycznym w Jaworznie!

List intencyjny dotyczący utworzenia w Jaworznie Punktu Dydaktycznego Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, w którym prowadzone będą zajęcia w zakresie kształcenia  lekarzy i pielęgniarek, podpisali Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert i Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach prof. Aleksander Ostenda.

W uroczystym podpisaniu dokumentu uczestniczyli również: Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna Łukasz Kolarczyk, Założyciel Kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej  Arkadiusz Hołda, Prorektor Wyższej Szkoły Technicznej Magdalena Wierzbik – Strońska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Gospodarowania Nieruchomościami Tomasz Jewuła, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Nadzoru Właścicielskiego Artur Dzikowski, Naczelnik Wydziału Edukacji UM Jaworzno Irena Wojtanowicz – Stadler, Naczelnik Wydziału Zdrowia UM Jaworzno, Małgorzata Helbin – Więcek, Prezes Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie Jacek Nowak, Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie Gabriela Buczkowska wraz z Zastępcą ds. Pielęgniarstwa Barbarą Koleżyńską.

Ostatnie dwa lata pokazały nam, jak ważne jest kształcenie w zawodach medycznych. Pandemia zweryfikowała jakie potrzeby i wyzwania stoją przed służbą zdrowia – mówi Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. – Tym bardziej cieszę się, że w Jaworznie zlokalizuje się uczelnia kształcąca lekarzy i pielęgniarki. Wyższa Szkoła Techniczna wybrała Jaworzno, jako miejsce z odpowiednią infrastrukturą, zapleczem i załogą do kształcenia medyków. To ważne dla Jaworzna, miasta z tradycją kształcenia w tym kierunku, które przez 33 lat istnienia Państwowego Liceum Medycznego, a później Zespołu Szkół Medycznych, wykształciło blisko dwa tysiące osób w zawodach pielęgniarskich.

Celem podpisania listu intencyjnego są działania związane z edukacją i profilaktyką zdrowotną. Gmina i WST będą wspierać swoje działania oraz aktywnie współpracować w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz zewnętrznych z wykorzystaniem ich na działania w obszarze zdrowia.

Nabór na oba kierunki – lekarski i pielęgniarstwo – na rok akademicki 2022/2023 ruszy już 9 maja 2022 roku.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach to nowoczesna uczelnia wykorzystująca wszelkie możliwości, jakie daje dzisiejszy zaawansowany świat, dbająca jednocześnie o jakość kształcenia a także o polskie tradycje i wartości– mówi Rektor Wyższej Szkoły Technicznej prof. Aleksander Ostenda. – Mottem naszej uczelni są słowa Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Jestem przekonany, że nasi przyszli studenci, a potem absolwenci, którzy będą kształcić się w jaworznickim Punkcie Dydaktycznym Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi będą wyróżniać się na rynku pracy swoją wiedzą, umiejętnościami i odpowiedzialnością, a dla pracodawcy będą cennym specjalistami.

Zajęcia będą się odbywać na terenie infrastruktury należącej do Gminy Miasta Jaworzna – zajęcia teoretyczne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 na ul. Północnej, zajęcia praktyczne na terenie infrastruktury Zespołu Lecznictwa Otwartego oraz Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów w jaworznickim Punkcie Dydaktycznym Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi Wyższej Szkoły Technicznej, można uzyskać w Dziale Rekrutacji Wyższej Szkoły Technicznej, w godz. od 9:00 do 15:00, pod numerami telefonów: 32 60 72 440, 885 105 700 i 609 848 998, oraz mailowo: rekrutacja@wst.com.pl, aleksandra.ogonowska@wst.pl.

Comments are closed.