Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

image_print

Podczas czwartkowego spotkania z mieszkańcami przeanalizowane zostały modele Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.  Teraz do piątku, 18 lutego br. – czekamy na uwagi do przedstawionych wariantów.

Zaprezentowane modele są propozycjami, wynikającymi ze złożonych przez mieszkańców ankiet. Do 4 lutego br. złożone zostały 83 formularze. Poruszone w nich tematy dotyczyły w głównej mierze:
– pozostawienia obecnego modelu budżetu obywatelskiego tj.: 2 puli (zadań małych i dużych) i 3 kategorii kwotowych zadań: powyżej 200 tys., do 200 tys. zł, do 80 tys. zł,
– wprowadzenia 3 puli – 3 kategorii kwotowych i umożliwienia oddania 1 głosu w każdej puli,
– w puli przeznaczonej na projekty duże inwestycyjne wprowadzenia wyboru zadań od 200,01 tys. zł do maks. 1 mln zł.

Pierwsza propozycja mieszkańców to pozostawienie dotychczasowego modelu budżetu obywatelskiego, obowiązującego w 9. edycji.

1 MODEL OBECNY
Kwota 3,2 mln zł*
w ramach której wnioskować można o realizację zadań publicznych inwestycyjnych i nieinwestycyjnych mieszczących się w przedziałach kwotowych:
1,8 mln zł to kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych dużych powyżej 200 tys. zł
1,4 mln zł na realizację zadań publicznych małych, z czego:
1 mln zł przeznaczony zostanie na zadania do 200 tys. zł
400 tys. zł na zadania do 80 tys. zł związane z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów jaworznickiego budżetu obywatelskiego
(maksymalna wartość zadań nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 200 tys. zł)

2 głosy – Zagłosować można 1 raz, wskazując maksymalnie 2 projekty z listy wszystkich zadań poddanych pod głosowanie
Głosowanie tradycyjne+elektroniczne
Taki model gwarantuje realizację min. 11 zadań

Druga propozycja zakłada modyfikację obecnego modelu w zakresie podziału kwoty przeznaczonej na projekty duże oraz w zakresie głosowania.

2 MODEL ZMODYFIKOWANY
Kwota 3,2 mln zł*
w ramach której wnioskować można o realizację zadań publicznych inwestycyjnych i nieinwestycyjnych mieszczących się w 3 pulach:

2 mln zł to kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych od 200,01 tys. zł do 1 mln. zł
1,4 mln zł przeznaczony zostanie na zadania do 200 tys. zł
400 tys. zł na zadania do 80 tys. zł związane z modernizacją, doposażeniem i utrzymaniem istniejących obiektów jaworznickiego budżetu obywatelskiego
(maksymalna wartość zadań nieinwestycyjnych nie może przekroczyć 200 tys. zł)

3 głosy – Zagłosować można 1 raz, wskazując maksymalnie 3 projekty tj. po 1 zadaniu w każdej puli
Głosowanie elektroniczne**
Taki model gwarantuje realizację min. 11 zadań

* W obu przykładach założono, że kwota utrzyma się na poziomie 3,2 mln zł

** Należy pamiętać, że wprowadzenie zmian w obrębie głosowania tj.: umożliwienie oddania 3 głosów wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian do uchwały oraz wprowadzeniem 1 formy głosowania tj. głosowania elektronicznego.

Uwagi do przedstawionych modeli, a także własne propozycje, można składać na formularzach
w terminie do 18 lutego 2022 r.:
-na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
-pozostawić w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33
-przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Referat Promocji, ul. Grunwaldzka 33.


Formularz zgłaszania uwag – edytowalny
Formularz zgłaszania uwag – pdf
-Prezentacja „Podsumowanie uwag-Prezentacja propozycji modelu JBO2023”-10.02.2022 r.

Comments are closed.