Aktualności, Z miasta|

Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej, przegłosowano projekt zaproponowany przez Prezydenta Miasta Pawła Silberta, dotyczący podwyższenia kwoty dotacji do ekoogrzewania o blisko 840 tys. złotych czyli do poziomu prawie 1,5 mln zł. Pozwoli to na realizację 376 wniosków o dopłatę do instalacji ekologicznych źródeł ogrzewania, które do Gminy złożyli mieszkańcy.

W budżecie miasta na 2022 r. na dotacje do ekologicznych urządzeń grzewczych zabezpieczono środki w wysokości 620 tys. zł. Z uwagi na zróżnicowaną wysokość dotacji, to jest 3,4 lub 6 tys. zł – zależnie od przyjętych rozwiązań, dofinansowanie otrzymałoby jedynie 151 pierwszych wnioskodawców. By wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli dokumenty o wsparcie otrzymali dopłaty, prezydent Paweł Silbert zawnioskował o podniesienie dotychczasowej kwoty o dodatkowe blisko 840 tys. złotych. Dzięki temu na ten cel w bieżącym roku miasto przeznaczy niemal 1,5 mln złotych.

– Dodatkowe środki, jakie miasto przeznaczy na wymianę ekologicznych źródeł ciepła, pozwolą na zapewnienie finansowania wszystkich złożonych przez mieszkańców, w wyznaczonym terminie, wniosków – mówi Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert. – Działania jakie podejmujemy mają na celu zapewnienie jak największej liczbie mieszkańców możliwość wymiany źródeł ciepła i dostosowania się do śląskiej uchwały antysmogowej, tj. zobowiązania do likwidacji kotłów pozaklasowych na paliwa stałe, która dokładnie określa przydatność danego źródła ciepła do dalszej przydatności.

Wnioski o dotacje w 2022 roku do urządzeń grzewczych z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji miasta Jaworzna na lata 2021-2024 przyjmowane były w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie od 3 do 14 stycznia 2022 r. Przyjęto łącznie 377 wniosków, z których – po wstępnej weryfikacji – odrzucony został tylko jeden, ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

Do kwoty aktualnie zabezpieczonej w budżecie miasta (620 tys. zł) zostały już przygotowane umowy (151 szt.), które, w większości, zostały już podpisane i odebrane przez mieszkańców. Podpisanie umowy warunkuje podjęcie realizacji przedsięwzięcia z dotacją. Po przyjęciu przez radnych Rady Miejskiej zwiększonej kwoty dotacji, jeszcze w lutym br. będą zawierane kolejne umowy, aż do wyczerpania 376 złożonych na ten rok wniosków.

Gminna dotacja do ekologicznych urządzeń grzewczych w 2022 roku wynosi 4 tys. zł, przy czym dla urządzeń węglowych jest to kwota 3 tys. zł. Dodatkowo, w przypadku wymiany źródła ciepła do nowo budowanych przyłączy sieciowych (ciepło, gaz) można uzyskać dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł. Natomiast, dotacja do ekologicznych urządzeń wykorzystywanych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 4 tys. zł, jednak nie więcej niż koszt zakupu brutto tego urządzenia, bez kosztów montażu.

Dodatkowe źródła finansowania

W bieżącym roku nabór wniosków na dotacje celowe do wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych i CWU ze środków gminnych – został zakończony. O dotacje można się jednak ubiegać, w ramach rządowego programu “Czyste powietrze”. Mieszkańcy mogą składać wnioski do m.in.: wymiany źródła ciepła, termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej  zewnętrznej czy wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Nabór nie jest ograniczony ramami czasowymi.

Mieszkańcy mogą skorzystać z porad dotyczących programu w punkcie konsultacyjno – informacyjnym obsługującym program “Czyste powietrze”. Punkt ten zlokalizowany jest w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie (ul. Krakowska 9 – II piętro, wejście do budynku od strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) i jest czynny:

  • w środy w godzinach: 8:00 – 14:00,
  • w piątki w godzinach: 8:00 – 12:00.

Kontakt: czystepowietrze@um.jaworzno.pl

Comments are closed.