Aktualności, Edukacja|

W poniedziałek, 7 lutego na Sali Obrad Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie nowego składu Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna. Przedstawiciele szkół ponadpodstawowych złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali mandat radnego.

Gratulacje podjęcia ważnego i odpowiedzialnego stanowiska oraz życzenia owocnej współpracy i wielu pomysłów w pracy na rzecz Rady i miasta, złożyli młodzieży: Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk, Radne: Ewa Zuber oraz Barbara Ziętek – z ramienia Miejskiej Komisji Wyborczej MRM, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Gospodarowania Nieruchomościami Tomasz Jewuła i Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego  w Jaworznie Irena Wojtanowicz-Stadler.

– Innowacyjne pomysły, nowe spojrzenie na miasto i jego możliwości, a także chęć działań na wielu miejskich płaszczyznach. To największe atuty Radnych, którzy przez dwa lata będą reprezentować jaworznicką młodzież w Jaworznie – mówi Zastępca Prezydenta Miasta Łukasz Kolarczyk. – Życzę powodzenia w realizacji zamierzeń, planów reprezentacji młodzieży z jaworznickich szkół. Przed radnymi nowe wyzwania i odpowiedzialność za przedstawianie głosu młodzieży na forum miasta – będziemy wspierali ich aktywność i chęć do działania.

W skład nowej Młodzieżowej Rady Miasta wchodzi dziewiętnaście uczniów z siedmiu jaworznickich szkół. Rada jest apolitycznym organem reprezentującym młodzież zamieszkałą na terenie Jaworzna. Ma charakter konsultacyjny, a podstawą jej działalności jest praca społeczna Radnych. Opiekunem nowej Młodzieżowej Rady jest Kamil Łach, który sam pracował jako radny
w Młodzieżowej Radzie Miasta Jaworzna II kadencji.

Do Młodzieżowej Rady Miasta Jaworzna wybrani zostali w poszczególnych okręgach wyborczych następujący kandydaci:

Okręg wyborczy nr 1 – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie, ul. Licealna 3:
    1. Jakub Taranek,
    2. Olaf Kurp,
    3. Szymon Dembowiak.

Okręg wyborczy nr 2 – II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6:
    1. Aleksander Jóźwik,
    2. Maria Garus,
    3. Amelia Halska.

Okręg wyborczy nr 3 – III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie, ul. Towarowa 61:
    1. Aleksandra Wicher,
    2. Kinga Szuba,
    3. Maja Krupa-Nóżka.

Okręg wyborczy nr 4 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 16:
    1. Julia Żurkowska,
    2. Ignacy Balcer,
    3. Kacper Węgrzynowicz.

Okręg wyborczy nr 5 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie, ul. Północna 9a:
    1. Maciej Twardowski,
    2. Krystian Larysz,
    3. Olaf Lewek.

Okręg wyborczy nr 6 – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie, ul. Armii Krajowej 5:
    1. Wanessa Antkiewicz.

Okręg wyborczy nr  7 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, ul. Promienna 65:
    1. Kamil Gałuszka,
    2. Tomasz Cyba,
    3. Szymon Cichoń.

Wybory przeprowadziła powołana zarządzeniem prezydenta komisja w składzie:

  • Anna Lichota – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Jaworznie,
  • Ewa Zuber – przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Jaworznie,
  • Barbara Ziętek – radna Rady Miejskiej w Jaworznie,
  • Dorota Fiok – kierownik Referatu Finansowego w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
  • Ewelina Marcinkowska – kierownik Referatu Organizacji Edukacji w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
  • Magdalena Juszczak – kierownik Referatu Analiz i Planowania w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Comments are closed.