Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Za nami pierwsze z cyklu spotkań JBO w 2022 roku. Zespół czuwający nad tym projektem w gminie przedstawił raport odnoszący się do zadań realizowanych w ubiegłym roku oraz przypomniał zasady naboru wniosków do 9. edycji JBO. Zainaugurowano także konsultacje do jubileuszowej edycji JBO 2023.

Podczas spotkania zostały przekazane informacje dotyczące założeń 9.edycji JBO, tj. podziału kwoty, zgłaszania zadań, weryfikacji i wyboru wniosków. Przedstawione zostały także zwycięskie projekty, które dzięki głosom mieszkańców będą realizowane w bieżącym roku.

Omówiono również sprawozdanie z ubiegłorocznej realizacji zadań wyłonionych w JBO 2021  oraz zadań zaległych z poprzednich edycji.

Z uwagi na fakt, że w tym roku prowadzony będzie nabór wniosków do 10. już edycji JBO, podsumowano w liczbach wcześniejsze edycje.

W drugiej części spotkania rozpoczęto dyskusję nt. procedury JBO 2023.

Pełny harmonogram konsultacji wygląda następująco:

27 stycznia 2022 r. (czwartek), godz. 16:00, Spotkanie on-line
Podsumowanie IX edycji JBO – Inauguracja JBO 2023

4 luty 2022 r. (piątek)
Termin zgłaszania uwag do istniejącej procedury

10 luty 2022 r. (czwartek), godz. 16:00, Spotkanie on-line
Podsumowanie uwag – Prezentacja propozycji modelu JBO 2023

18 luty 2022 r. (piątek)
Termin zgłaszania uwag do modelu JBO 2023

24 luty 2022 r. (czwartek), godz. 16:00, Spotkanie on-line
Prezentacja modelu JBO 2023

marzec/kwiecień 2022 r.
Publikacja na www.jbo.jaworzno.pl docelowego Zarządzenia Prezydenta Miasta określającego wysokość i podział środków budżetu obywatelskiego

Do 4 lutego br. mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi/opinie/wnioski JBO. Te będą prezentowane podczas kolejnego spotkania.

Formularz należy przesłać na adres jbo@um.jaworzno.pl zgodnie z harmonogramem do piątku 4 lutego br.

Do pobrania:


Comments are closed.