Aktualności, Urząd Miejski|

Mimo trudnej sytuacji pandemicznej, Urząd Miejski w Jaworznie nie wstrzymuje obsługi mieszkańców. Odbywa się ona na bieżąco z zachowaniem reżimu sanitarnego. W sprawach, które mogą być jednak realizowane elektronicznie lub telefonicznie zalecamy mieszkańcom te formy kontaktu.

Uwaga! Na bieżąco przyjmowane są także wnioski o rejestrację pojazdów. Wyjątkowo, 31 stycznia (poniedziałek) wyłączone z obsługi będą meldunki. Tematy takie jak obowiązek meldunkowy, potwierdzanie profilu zaufanego ePUAP oraz nadawanie numeru PESEL będzie można zgłaszać od 1 lutego. Pozostałe sprawy z zakresu ewidencji ludności w dniu 31 stycznia będą załatwiane bez zmian.

Przypominamy ważniejsze numery telefonów:

Kontakt ogólny do Urzędu Miejskiego w Jaworznie:

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Komunikacji:

 • e-mail: so-km@um.jaworzno.pl
 • prawa jazdy – tel.: 32 61 81 528 (516, 517, 518)
 • rejestracja pojazdów – tel. 32 61 81 509 (511, 512, 513, 653)

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:

 • e-mail: so-el@um.jaworzno.pl
 • ewidencja ludności: tel. 32 61 81 519 (523, 524, 525, 527, 542)
 • sprawy wojskowe: tel. 32 61 81 721
 • dowody osobiste: tel. 32 61 81 503 (506, 507)

Referat Działalności Gospodarczej:

 • e-mail: so-dg@um.jaworzno.pl
 • ewidencja działalności gospodarczej: 32 61 81 720, (714, 715, 717)
 • transport: tel. 32 61 81 718 (719)
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 32 61 81 716

Urząd Stanu Cywilnego:

Wydział Geodezji i Kartografii:

 • udostępnianie materiałów z PZGiK – tel. 32 61 81 732, (742)
 • obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych – tel. 32 61 81 741, (634)
 • przyjmowanie operatów geodezyjnych – tel. 32 61 81 736, (737, 738, 735)
 • ewidencja gruntów i budynków – tel. 32 61 81 734, (740)
 • nadawanie numerów adresowych i podziały nieruchomości – tel. 32 61 81 733, (740)
 • narady koordynacyjne uzgadniania sieci uzbrojenia terenu – tel. 32 61 81 731

Wydział Urbanistyki i Architektury:

 • Referat Zagospodarowania Przestrzennego – tel. 32 61 81 641, (621, 622, 623, 624)
 • Referat Budownictwa – tel. 32 61 81 628, (626, 627, 628, 633, 642)

Wydział Ochrony Środowiska:

 • Referat Ochrony Środowiska – tel. 32 61 81 747 (965, 774, 725, 756, 769, 773, 770,771)
 • Referat Rolnictwa i Leśnictwa – tel. 32 61 81 768 (767, 760)

Płatności za podatki i inne opłaty

Płatności m.in. za podatki lokalne można dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej lub też konta podane na stronie www.bip.jaworzno.pl

Wydział Budżetowo-Finansowy:

 • e-mail: finanse@um.jaworzno.pl, tel. 32 61 81 598 (593, 595, 600, 606, 607 615)
 • Referat Podatków Osób Fizycznych – tel. 32 61 81 594 (508, 510, 599, 601, 609, 684, 686, 726, 956)

Wydział Skarbu – użytkowanie wieczyste i przekształcenie:

 • użytkowanie i przekształcenie na gminie – tel. 32 61 81 568 (973, 604, 757)
 • użytkowanie i przekształcenie na Skarbie Państwa – tel. 32 61 81 896 (654, 723)

Comments are closed.