Aktualności, Edukacja|

Jak informuje Zarząd TAURON Wydobycie S.A, na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Byczynie generalny wykonawca remontu – firma MODULAR Sp. z o.o., kontynuuje rozpoczęte w ubiegłym roku prace. Aktualnie demontowane są parkiety, stolarka drzwiowa oraz trwają przygotowania do ułożenia nowej instalacji elektrycznej.

Zakończenie wszystkich prac remontowych planowane jest przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.

W minionym roku na terenie szkoły zakończone zostały prace wzmacniające i uszczelniające górotwór pod budynkami szkoły. Prace te były warunkiem koniecznym, mającym przywrócić odpowiednie parametry gruntu, pozwalające na bezpieczne funkcjonowanie szkoły po wykonaniu prac remontowych.

W celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania budynku szkoły w Byczynie TAURON Wydobycie, pozostaje w  kontakcie z gminą. Spółka do czasu zakończenia prac nadal będzie finansowała transport dzieci do zastępczej siedziby oraz dofinansowywała przygotowanie posiłków.

***

Budynki SP20 wraz z zapleczem szkolnym przy ulicy Nauczycielskiej nr 20 zostały wyłączone z użytkowania z uwagi na poważne szkody górnicze. W listopadzie 2018 roku zajęcia dydaktyczne zostały przeniesione do budynku zastępczego gminy, przy ulicy Sportowej 1. Kształcenie uczniów odbywa się tu do chwili obecnej.

Comments are closed.