Aktualności, Jaworznicki Budżet Obywatelski|

Publikacja w tygodniku lokalnym “Co Tydzień” pt. “Z perspektywy: Radny pewnie i tak odpowie” wprowadza w błąd czytelników. Prostujemy i wyjaśniamy: wszystkie lokalizacje (działki) wyszczególnione w projekcie JBO – “Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie” zostały wskazane poprawnie. Gmina ma tytuł do nieruchomości na ul. Sulińskiego. Adres nieruchomości został wskazany poprawnie. Gmina ma aktualne dane w portalach geodezyjnych.

Projekt pn.: “Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie” został zrealizowany przez gminę w 2021 roku w ramach środków Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Wniosek przeszedł zarówno ocenę formalną, jak i merytoryczną i większością głosów mieszkańców został wybrany do realizacji.

W ramach projektu zostało wykonane m.in. oświetlenie, konkretnie – za wnioskiem: ulica Sulińskiego oświetlenie (działka nr 4385/2, 895/12 obręb Jeleń). Zarówno lokalizacja, jak i numery działek, na których została zrealizowana inwestycja są prawidłowe. Wniosek nie podaje informacji, jak sugeruje autor, że zostanie oświetlona ulica Sulińskiego, a konkretne działki znajdujące się przy tej ulicy. Także numery działek zostały prawidłowo oznaczone. Wyjaśniamy: Jesienią 2021 roku w gminie zmieniła się numeracja większości działek i obrębów w związku z powszechną modernizacją bazy ewidencji gruntów i budynków. I tak numeracja działek w Jeleniu nie uległa zmianie, ale już działka przy ul. Rzemieślniczej o nr 16/55 obręb 256 ma dzisiaj nowe oznaczenie 2526 obr. 1026. Zmiany te dotyczą większości obrębów. Autor tekstu pisze “Większość z podanych numerów działek nie istnieje /…/” lub “Istnieje możliwość, że podane numery działek są prawidłowe, ale portale miejskie nie są zaktualizowane”. Jest to przekłamanie.

W ramach zadania oświetlony został skwer rekreacyjny przy ulicy Sulińskiego, znajdujący się obok parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Jaworznie. Teren ten znajduje się na wskazanych we wniosku działkach i jest we władaniu gminy. Blisko 4 lata temu powstał tu ogólnodostępny plac rekreacyjny, na wniosek mieszkańców i za zgodą parafii. Sytuacja jest podobna do tej na Dąbrowie Narodowej, gdzie mamy ulokowane boisko “Orlik” (tereny parafii), z tym że nieruchomością na Sulińskiego gmina dysponuje od 2018 r. i wnioskodawca składając wniosek do JBO nie musiał załączać dodatkowych oświadczeń.

Informujemy zatem, że wszystkie lokalizacje (nr działek) wyszczególnione w rzeczonym wniosku JBO zostały wskazane poprawnie. Gmina ma tytuł do nieruchomości na ul. Sulińskiego. Adres nieruchomości został wskazany poprawnie. Gmina ma aktualne dane w portalach geodezyjnych.

Przypominamy, że posiedzenia zespołu ds. budżetu obywatelskiego są jawne, a karty oceny formalnej i merytorycznej udostępniane do informacji publicznej. Na każdym etapie konsultacji można zwrócić się o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących zadania.

Odpowiedzi na pytania dotyczące oceny formalnej można uzyskać wyłącznie w Wydziale Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie, wydziale odpowiadającym za przebieg konsultacji JBO. W skład komisji ds. budżetu obywatelskiego nie wchodzą radni.

Comments are closed.