Aktualności, Edukacja|

17 stycznia 2022 r. rozpocznie się zgłaszanie do klas I szkół podstawowych uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej, natomiast rekrutacja dla dzieci spoza obwodu 1 lutego 2022 r., jeśli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. Podobnie jak w latach ubiegłych nabór do klas I w szkołach podstawowych w Jaworznie będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców składających zgłoszenie nastąpi w poniedziałek, 17 stycznia 2022 r. o godz. 8:00. Do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 14 lutego 2022 r. o godz. 15:00.

Z kolei od 1 lutego 2022 r. od godz. 8:00 zostanie udostępniony program dla rodziców kandydatów spoza obwodu. System pozwala na rekrutację elektroniczną równocześnie do 3 oddziałów klas I wybranych szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Rodzice, którzy nie mają możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, mogą zgłosić się do szkoły podstawowej pierwszego wyboru, gdzie dyrektor szkoły udzieli im szczegółowych informacji.

Na stronie naboru – http://jaworzno.podstawowe.vnabor.pl zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz ewentualne bieżące komunikaty związane z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru szkół. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji – tel. 32 618 17 61 lub 32 618 19 70.

Rekrutacja uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością powinni zgłosić się do Wydziału Edukacji (ul. Stefana Dwornickiego 5, pok. 9) w celu pobrania wniosku o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia, który następnie powinni złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Poniżej znajduje się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2022/2023:

Lp.Rodzaj czynnościTerminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym
1.Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci
zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej
17 stycznia 2022 r.
od godz. 8.00
– 28 stycznia 2022 r.
do godz. 15.00
——
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
1 lutego 2022 r.
od godz. 8.00 –
14 lutego 2022 r.
do godz. 15.00
21 kwietnia 2022 r.
od godz. 8.00 –
29 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
21 lutego 2022 r.
godz. 15.00
6 maja 2022 r.
godz. 15.00
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
8 marca 2022 r.
godz. 9.00
9 maja 2022 r.
godz. 9.00
5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia
8 marca 2022 r.
od godz. 9.00 –
16 marca 2022 r.
do godz. 15.00
9 maja 2022 r.
od godz. 9.00 –
16 maja 2022 r.
do godz. 15.00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
18 marca 2022 r.
godz. 9.00
18 maja 2022 r.
godz. 9.00
7.Procedura odwoławczaod 18 marca 2022 r.od 18 maja 2022 r.

Comments are closed.