Aktualności|

Od początku tego roku weszło w życie kilka zmian w Prawie budowlanym wywołujących zainteresowanie mieszkańców. Jedną z nich jest: DOM do 70 m2.

Planujesz budowę własnego domu:

 • o powierzchni zabudowy do 70 m2,
 • wolnostojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego,
 • na własne potrzeby mieszkaniowe,
 • którego obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, na której został zaprojektowany,
 • masz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Możesz skorzystać z uproszczonej procedury:

 • brak konieczności zatrudnienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy,
 • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy będą wydawane w  terminie 21 dni,
 • organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł zgłosić sprzeciwu do zgłoszonej przez ciebie budowy; pamiętaj jednak, aby budować zgodnie z przepisami, bowiem organy nadzoru budowlanego mogą kontrolować twoją inwestycję,
 • do budowy będziesz mógł przystąpić niezwłocznie po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia.

Zanim ruszysz z budową musisz:

 • doręczyć zgłoszenie wraz z projektem budowlanym organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
 • zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Jako inwestor masz tylko obowiązek złożyć oświadczenia, że:

 • planowana budowa jest prowadzona przez ciebie w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • przyjmujesz odpowiedzialność za kierowanie budową, jeśli nie ustanowisz kierownika budowy,
 • dokumentacja, którą dołączasz do zgłoszenia, jest kompletna.

Szczegółowe informacje dostępne są na https://www.gunb.gov.pl/strona/dom-do-70-m2

Informacji o zgłoszeniach i pozwoleniach na budowę oraz w sprawach planowania przestrzennego udziela Wydział Urbanistyki i Architektury: tel 32 61 81 627 lub architektura@um.jaworzno.pl

Comments are closed.