Aktualności|

Od stycznia 2022 roku jaworznianie mogą ubiegać się o dodatek osłonowy, który stanowi kluczowy element Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Świadczenie ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych w Polsce, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw. W Jaworznie świadczenia wypłacane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski można składać wyłącznie w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie przy ul. Północnej 9B, bądź drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego), czy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wniosek do pobrania:

Wniosek elektroniczny o wypłatę dodatku osłonowego – (plik .PDF)

Wnioski w formie papierowej można pobrać w budynku MOPS w Jaworznie, mieszczącym się przy ul. Północnej 9B lub w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Wielkość dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Szczegółowe informacje nt. dodatku osłonowego dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod następującymi adresami: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

Comments are closed.