Aktualności|

image_print

3 stycznia 2022 r. rusza nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów w ramach gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na rok 2022. Wnioski wyłącznie w wersji papierowej należy składać bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska (ul. Krakowska 9), w godzinach pracy Urzędu, wyłącznie do 14 stycznia 2022 r.

Wnioski będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie, tj.:

  • poniedziałek – środa -7:00 – 15:00,
  • czwartek – 7:00 – 16:00,
  • piątek – 7:00 – 14:00,

przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny.

Uzupełnione wnioski, wyłącznie w formie papierowej, będą przyjmowane bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska, mieszczącym się w budynku przy ul. Krakowskiej 9 w Jaworznie (wejście od strony Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) – w pokoju nr 1 (II piętro). Wnioski złożone w formie elektronicznej (np. mailowo, ePUAP’em) lub przesłane na adres Urzędu lub złożone na kancelarię Urzędu przed/w trakcie/po wyznaczonym terminie – nie będą rozpatrywane.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej, zarówno do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia grzewczego, jak i do planowanej instalacji ekologicznego urządzenia wykorzystywanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, korzystając z następującej ścieżki: Jak załatwić sprawę w Urzędzie – formularze do pobrania – Środowisko naturalne – DOTACJA CELOWA DO ZAINSTALOWANIA EKOLOGICZNEGO URZĄDZENIA GRZEWCZEGO LUB EKOLOGICZNEGO URZĄDZENIA WYKORZYSTYWANEGO NA POTRZEBY PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ OŚ.KI-9 lub bezpośrednio z linka https://www.bip.jaworzno.pl/a,38427,dotacja-celowa-do-zainstalowania-ekologicznego-urzadzenia-grzewczego-lub-ekologicznego-urzadzenia-wy.html.

Gminna dotacja do ekologicznych urządzeń grzewczych w 2022 roku wynosi 4 000,00 zł, przy czym dla urządzeń węglowych jest to kwota 3 000,00 zł. Dodatkowo, w przypadku wymiany źródła ciepła do nowo
budowanych przyłączy sieciowych (ciepło, gaz) można uzyskać dofinansowanie w wysokości 2 000,00 zł. Natomiast, dotacja do ekologicznych urządzeń wykorzystywanych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 4 000,00 zł, jednak nie więcej niż koszt zakupu brutto tego urządzenia, bez kosztów montażu.

Umowy o udzielenie dotacji w ramach jaworznickiego PONE będą zawierane według kolejności składania wniosków oraz do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta na 2022 r.

Równolegle, bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska, w wyznaczonych dotychczas godzinach w środy i piątki, można uzyskać informację w sprawie dofinansowania do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej czy wymiany instalacji centralnego ogrzewania, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dodatkowo, w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym obsługującym rządowy Program „Czyste powietrze” można uzyskać bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o dotację, złożeniu wniosku, a nawet w przygotowaniu wniosku o płatność. Szczegółowe informacje na temat rządowego Programu „Czyste powietrze” oraz zasad dofinansowania dostępne są również na stronie programu https://www.czystepowietrze.gov.pl/.

Namiary na gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” znajdują się na stronie: https://www.um.jaworzno.pl/pl/urzad_miejski/ochrona_srodowiska/319/gminny_punkt_konsultacyjny_program_czyste_powietrze.html.

Comments are closed.